Home / Blogs, Specials en Opinie / Uitzendkrachten en huisvesting

Uitzendkrachten en huisvesting

Uitzendkrachten en huisvesting

Krapte op de arbeidsmarkt en de problematiek rondom huisvesting, twee veel besproken onderwerpen die ook in de uitzendwereld elkaar raken.

Door de krapte op de arbeidsmarkt zullen we zien dat er steeds meer uitzendkrachten vanuit het buitenland naar Nederland worden gehaald. Deze uitzendkrachten zullen veelal moeten worden gehuisvest. Vaak wordt er door de uitzendbureaus huisvesting aangeboden. Om niet wenselijke situaties te voorkomen, zijn er een aantal regels waaraan moet worden voldaan.

We merken bij inspecties dat uitzendondernemingen niet altijd op de hoogte zijn van die regels. Dat kan vervelende consequenties hebben en in het bijzonder wanneer er inhoudingen onder het minimumloon plaatsvinden.

Uitzenden en huisvesting: Wat staat er in de uitzend cao (ABU en NBBU)?

In artikel 36 van de uitzend cao staan de spelregels beschreven. Kort samengevat:

  1. Huisvesting kan worden aangeboden maar niet verplicht worden gesteld.
  2. Huisvesting moet voldoen aan de huisvestingsnormen als:
    a. De uitzendonderneming een inhouding of een verrekening doet op het loon van de uitzendkracht ten behoeve van huisvesting van de uitzendkracht of
    b. De uitzendonderneming een overeenkomst is aangegaan met de uitzendkracht over het gebruik of de huur van de huisvesting.
    In de huisvestingsnormen staat beschreven dat uit de administratie van de uitzendonderneming alle huisvestinglocaties met daarbij vermeld het aantal bewoners inzichtelijk is. Ook worden hier de eisen van de huisvestingslocaties benoemd, bijvoorbeeld het soort woning, de oppervlakte en wat er in de woning aanwezig moet zijn. Alle exacte huisvestingsnormen zijn terug te vinden in bijlage V van uitzend cao.
  3. Mogelijkheid tot inschrijving in de Basisregistratie Personen wordt benoemd.

Lees hier de hele blog op flexnieuws.

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht