Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Controleer uw WHK beschikking 2023

Controleer uw WHK beschikking 2023

WHK beschikking

De belastingdienst is begonnen met het verzenden van de WHK beschikking 2023. Controleer deze beschikking goed. U kunt tot maximaal 6 weken na dagtekening bezwaar indienen.

Het premiepercentage WHK is voor uw bedrijf zeer belangrijk. Niet alleen de kostprijs voor het verlonen van alle medewerkers in 2023 wordt hier mede door bepaald, ook die van de komende jaren kan hierdoor bepaald worden.

De WHK-beschikking bestaat uit een aantal onderdelen. Naast de sectorindeling wordt aan de hand van de loonsommen van de afgelopen jaren als eerste bepaald wat voor categorie werkgever u bent

  • een kleine werkgever
  • een middelgrote werkgever
  • een grote werkgever

De categorie bepaalt of een deel, geen of alle premies WGA en ZW bepaald worden op basis van de door uw onderneming individueel veroorzaakte instroom en uitkeringsbedragen van (ex)werknemers in de WGA en/of de Ziektewet. Wij gaan u niet lastigvallen met de achterliggende details of berekeningen maar willen juist nu het nog kan wijzen op de controle die u kunt doen op de inhoud van de WHK-beschikking. Zijn er namelijk onjuiste gegevens gebruikt, dan kan dit (negatief) van invloed zijn op uw premie. En zoals aangegeven, die heeft invloed op komende jaar, maar mogelijk ook op volgend jaar.

Kleine werkgever, weinig variabelen.

Bent u kleine werkgever dan kunt u dit zien aan de indeling. En dan betaalt uw onderneming komend jaar voor de WGA en de ZW-premie het door het UWV voor 2021 vastgestelde bedrag. Dit is onafhankelijk van de historische instroom en de uitkeringen WGA en ZW van uw (ex-)werknemers. Zijn de genoemde loonsommen over voorgaande jaren correct, dan kunt u de opgegeven premies gebruiken voor uw loonadministratie.

Middelgrote en grote werkgevers, veel meer variabelen.

Ook voor middelgrote en grote werkgevers geldt dat u de loonsommen van voorgaande jaren kunt controleren op juistheid. Het gaat om de loonsommen van de gehele onderneming (alle sub- aansluitnummers).

De premie wordt bepaald aan de hand van de totale loonsom. Een deel is vaste premie van de sector en het gedifferentieerde deel. Hoe hoger de loonsom hoe hoger het deel van de totale premie variabel is.

Waarom de WHK-beschikking controleren?

Voor werkgevers die een gedifferentieerd deel van de premie hebben wordt de feitelijke instroom en de uitkeringen vanuit de WGA en de ZW van de eigen onderneming vergeleken met die van de branche.

Heeft u zeer weinig of geen instroom en uitkeringen, dan krijgt u een korting op de gedifferentieerde premie.

U begrijpt het, meten is weten.

Wanneer uw onderneming geen of gemiddeld minder ‘schade’ veroorzaakt in de WGA of ZW, dan wordt u hiervoor beloond. Heeft u meer dan gemiddelde schade ten opzichte van uw collega bedrijven in dezelfde sector, dan krijgt u een boete in de vorm van een hogere premie.

Een foutief vermelde medewerker op uw aansluitnummer kan bij langdurig verzuim meerdere jaren (ongemerkt) deel uitmaken van uw schadelast.

Schat u in dat de schade te hoog is opgegeven, dan heeft het zin om naar de details te kijken. Deze bestaan uit een lijst van alle individuele (ex-)medewerkers die in het desbetreffende kalenderjaar een uitkering hebben ontvangen. Naast naam en bedrag staan er ook de instroom- uitstroom data vermeld.

  • U kunt dus zelf beoordelen of deze lijst juist is. UWV stelt deze samen. Het is mogelijk dat hier fouten op staan. Voorbeelden zijn:
  • Data instroom/uitstroom niet juist. Salaris (dus totaal uitkering) niet juist.
  • Medewerkers zijn alweer (elders) begonnen met werken, maar de uitstroomdatum is niet correct.
  • Of de medeweker heeft nooit voor uw onderneming gewerkt.
  • Of de uitkering behoort niet tot de ZW (bijvoorbeeld WAZO).

Er zijn tal van redenen (administratieve, onjuiste toebedeling, bezwaar en beroep procedure die is afgerond maar de verwerking is niet bijgewerkt etc.), die ertoe kunnen leiden dat de totale aan uw onderneming toegewezen schadelast niet juist is.

U kunt de specificatie van deze zogenoemde instroomgegevenslijst opvragen (schriftelijk) bij uw belastingkantoor (zie hiervoor het adres op de WHK-beschikking).

6 weken

U kunt tot maximaal 6 weken na dagtekening bezwaar indienen. Als de instroomlijsten op zich laten wachten of de controle wat meer tijd vraagt, kan het indienen van een voorlopig bezwaarschift verstandig zijn.

Omdat kleine werkgevers een vaste sectorale premie betalen, krijgen zij in plaats van een beschikking een mededeling van de Belastingdienst met de sectorpremie voor 2023. Hiertegen kunnen ze geen bezwaar aantekenen

Fout in de beschikking

De belastingdienst heeft op haar website een bericht geplaatst waarin zij aangeven dat er een fout in de toelichting bij de beschikking zit. Het premiepercentage is wel juist.

Echter doet u er nog steeds goed aan om de juistheid van de berekening te controleren.

Bron: Rendement.nl

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@bureaucicero.nl.

Plaats een bericht