Home / Blogs, Specials en Opinie / Doel van het PayOK keurmerk

Doel van het PayOK keurmerk

PayOK

Het PayOK keurmerk beperkt risico’s van de juridische ketenaansprakelijkheid voor het loon, voortvloeiend uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Het draagt bij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van opdrachtgevers om goed om te gaan met hun werknemers.

Het keurmerk PayOK start daar waar het SNA keurmerk stopt.

In het SNA keurmerk (NEN 4400-1) wordt bij de controle op de juiste verloning niet verder gegaan dan de vraag of er een procedure is. Of de procedure ook aansluit bij de praktijk en dus daadwerkelijk het juiste loon wordt betaald wordt niet gecontroleerd. Uw risico’s van de juridische ketenaansprakelijkheid voor het loon zijn daarmee onvoldoende onder controle.

PayOK is een controleprotocol dat voorziet in deze behoefte. De beoordelingsmethode binnen het keurmerk zorgt ervoor dat procedures en de uitvoering hiervan getoetst worden op het juist uitbetalen van loon aan uw medewerkers.

Deze methode bestaat uit diverse niveaus:

  1. Overeenkomsten; Zitten deze goed in elkaar op het punt van Cao toepassing en WAS risico’s?
  2. Processen en procedures; Zijn deze op orde en borgt het de diverse regelingen binnen uw organisatie zodat u van toepassing zijnde cao’s goed kunt toe passen?
  3. Personeelsadministratie; Is de vastlegging helder en adequaat?
  4. Loon- en pensioenadministratie; Is deze op orde en voldoet het aan de beloningsregels?

Verder gaat het keurmerk PayOK in op onderdelen als identificatie van de onderneming, klachtenprocedures en eisen aan ZZP’ers.

De inhoud van PayOK in een pennenstreek

De beoordeling van uw processen en procedures zijn belangrijk. De kwaliteit en de werking van uw procedures bepaalt uiteindelijk hoe consistent uw personeels- en loonadministratie functioneert.

Het keurmerk PayOK heeft risicosectoren benoemd waarvan de CAO’s complex zijn. En waar veel fouten in de toepassing gemaakt kunnen worden, denk aan bouw, metaal etc.
Een statistisch onderbouwd controleprotocol zorgt ervoor dat er in iedere risico sector een steekproef wordt gedaan. Hoe beter uw procedures in elkaar zitten, hoe kleiner de steekproef. De methode is statistisch zodanig opgezet dat er minder dan 5% risico is dat meer dan 5% onjuist is. Dit een behoorlijke zekerheid van juiste cao toepassing.

Register PayOK

Als uw organisatie zich met goed gevolg laat toetsen wordt deze ingeschreven in het register van de stichting PayOK. Hiermee kan uw bedrijf aantonen aan bijvoorbeeld uw opdrachtgevers dat het voldoet aan de spelregels voor juiste beloning en pensioenafdracht van uw medewerkers.

Tot slot

Het keurmerk PayOk is ook interessant als u al fors heeft geïnvesteerd in kennis en procedures voor goede cao toepassing. Het is een goede toets op uw eigen inspanningen. PayOK kan de spil zijn in een community van deskundigen op dit gebied. Bureau Cicero wil op deze manier graag bijdragen aan een gelijk speelveld. Dit doen we door van elkaar te leren en ondernemingen verder te helpen in het woud van wet- en regelgeving.

Enthousiast geworden? Neem eens een kijkje op de website van de stichting PayOK (www.pay-ok.nl) Daar treft u ook de meest recente normenset aan.

Patrick Tom

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht