Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Einddatum in overeenkomsten met uitzendbeding

Einddatum in overeenkomsten met uitzendbeding

uitzendbeding

Vanaf 1 juli 2023 kan het uitzendbeding niet meer worden ingeroepen bij en tijdens ziekte van de uitzendkracht. Vanaf 1 juli 2023 heeft de uitzendkracht recht op loondoorbetaling van maximaal twee jaar tot het moment van beter melden of tot het einde van de uitzendovereenkomst. Dit geldt ook voor overeenkomsten die zijn aangegaan voor 1 juli 2023.

Het is dus belangrijk om nu al een einddatum op te nemen in een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Op deze manier heeft u namelijk controle over de periode van loondoorbetaling.

In de nieuwe cao wordt ook opgenomen dat opvolgende uitzendovereenkomsten bij dezelfde inlener ten minste voor de duur van vier weken moeten worden aangegaan. Dit is nu al het geval bij de overeenkomsten zonder uitzendbeding.

Vanaf 1 juli 2023 vervalt de wachtdagcompensatie. Vanaf dan is er nog maar 1 wachtdag mogelijk.

Wat is een uitzendbeding?

Als u een contract met uitzendbeding heeft, dan stopt uw contract als er geen werk meer voor u is. Dit geldt alleen als het bedrijf waar u werkt (de ‘inlener’) laat weten dat uw opdracht eindigt.

Als uitzendkracht in fase A (ABU) of fase 1 of 2 (NBBU) heeft u altijd een uitzendbeding. Behalve als in uw contract staat dat dit niet zo is.

Bron: ABU.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht