Home / Blogs, Specials en Opinie / Hoe omgaan met de ET-regeling bij meerdere normale arbeidsduren?

Hoe omgaan met de ET-regeling bij meerdere normale arbeidsduren?

normale arbeidsduren

Hoe omgaan met de ET-regeling bij meerdere normale arbeidsduren? Laten we eerst even kijken naar de basis. Wat is de normale arbeidsduur en waarom is deze belangrijk?

Normale arbeidsduren

Onder arbeidsduur wordt verstaan de tijd waarin je medewerker voor jou als werkgever ter beschikking staat. De arbeidsduur mag maximaal acht uur per dag zijn en veertig uur per week. De omvang kan verschillen per sector en is ook vaak bepaald in een cao.
Ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen moeten zich houden aan de normale arbeidsduur die geldt in de sector of cao van de opdrachtgever waaraan ter beschikking gesteld wordt.

De geldende normale arbeidsduur valt niet altijd éénduidig af te leiden uit de cao van de opdrachtgever, daarom heeft de Stichting Normering Arbeid een factsheet normale arbeidsduur gemaakt.

U als werkgever dient uw medewerkers ten minste volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) te betalen. Er is geen minimumloon per uur, maar wel een minimumloon per week opgenomen in deze wet.

Om te bepalen of u minimaal het minimumloon betaalt, dient u de geldende normale arbeidsduur (per week) van uw opdrachtgever als uitgangspunt te nemen. Dat betekent in de eerste plaats dat u moet weten in welke sector uw onderneming actief is en of er een cao van toepassing is. Uw opdrachtgever is verplicht u deze informatie te verstrekken. Voor het berekenen van het minimumloon deelt u vervolgens het weekloon door de normale arbeidsduur.

Lees hier de hele blog verder op Flexnieuws.

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht