Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Internetconsultatie WTTA sluit 24 februari 2024

Internetconsultatie WTTA sluit 24 februari 2024

internetconsultatie WTTA

De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) is volop in ontwikkeling en de volgende stappen in het Wetsvoorstel dienen zich aan. De internetconsultatie is reeds van start gegaan en betrokkenen die hierop willen reageren, hebben tot 24 februari 2024 te mogelijkheid om dit via deze link te doen.

Het doel van deze nieuwe wet is om ervoor te zorgen dat er betere regels en handhaving is voor het werken met medewerkers die ter beschikking zijn gesteld aan derden, waarbij leiding en toezicht bij deze derde van toepassing is. Dit kan in verschillende situaties gelden waarbij werknemers die in loondienst zijn ter beschikking gesteld zijn aan een inlener:

  • Uitzendkrachten;
  • Gedetacheerden;
  • Consultants;
  • Payrollkrachten;
  • Uitgeleende medewerkers;
  • Overige uitgeleende medewerkers.

De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) geldt voor de ondernemingen die werknemers uitlenen (zie hierboven). Niet alleen voor de werkgevers die deze werknemers in dienst hebben, maar ook voor ondernemingen die werknemers in- en doorlenen. Bedrijven die activiteiten verrichten in het kader van de WAADI vallen onder de doelgroep van deze nieuwe wet, maar dus ook alle ketenpartijen. Ook de (eind)opdrachtgever heeft de wettelijke plicht om uitsluitend nog inleenkrachten in te lenen van toegelaten (gecertificeerde) ondernemingen.

Voor wie geldt deze wet?

Het is in dit kader niet relevant of de feitelijke werkgever, die de medewerkers uitleent aan een in Nederland gevestigde inlener, in Nederland of in het buitenland gevestigd is. Werkgevers van werknemers die ter beschikking gesteld zijn aan een derde en die in Nederland werkzaam zijn vallen onder de werking van deze nieuwe wet. 

De wet geldt met name ook voor bedrijven die met arbeidsmigranten werken die in loondienst zijn en uitgeleend worden aan opdrachtgevers. Hierbij geldt o.a. ook dat er eisen gesteld worden aan de huisvesting waarin arbeidsmigranten ondergebracht worden. 

Een aantal zaken van de nieuwe wet wordt per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) uitgewerkt. Demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt deze AMvB op dit moment in internetconsultatie zodat betrokkenen erop kunnen reageren.

In het artikel van Rijksoverheid vindt u meer informatie over de Internet Consultatie.

In het artikel van de NBBU vindt u meer informatie over de inhoud van de WTTA en welke onderdelen in het wetsvoorstel zijn opgenomen.

Patrick Tom van Bureau Cicero heeft nog een interessante blog geschreven die hier op aansluit.

Bron: NBBU.nl en Rijksoverheid.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Wilt u graag weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan telefonisch contact op met één van onze medewerkers. Ons telefoonnummer is 038 720 0821. Of u kunt een e-mail sturen naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht