Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Invoering wettelijk minimumuurloon

Invoering wettelijk minimumuurloon

invoering wettelijk minimumuurloon

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Vanaf dan is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur.

Op 1 januari en 1 juli van elk jaar wordt het geldende minimumuurloon geïndexeerd. De invoering van het minimumuurloon op 1 januari 2024 betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Per sector kan de omvang van een voltijds dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week). Onder de ‘oude’ Wml was in die gevallen eenzelfde minimum maandbedrag van toepassing. Dat leidde er in de praktijk toe dat bij een dienstverband van 40 uur feitelijk een lager uurloon gold dan bij een dienstverband van bijvoorbeeld 36 uur.

Voor wie geldt de invoering wettelijk minimumuurloon?

Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor werknemers in alle sectoren één uniform minimumuurloon.

Op rijksoverheid is een kennisdocument waarin diverse vragen beantwoord worden omtrent de invoering van het wettelijk minimumloon.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Bron: Rijksoverheid.nl, PDF bestand Veelgestelde vragen wettelijk minimumuurloon

Plaats een bericht