Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Recht op 100% minimumloon vanaf 21 jaar

Recht op 100% minimumloon vanaf 21 jaar

100% minimumloon

Voor 18-, 19-, 20-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon omhoog per 1 juli 2019. Voor 21-jarigen gaat dit naar 100%. Zij hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon.

De overheid verlaagt de leeftijd waarop werknemers het volledige wettelijke minimumloon krijgen van 23 jaar naar 21 jaar. Dit gebeurt in stappen. Tevens gaat ook het loon van werknemers tussen de 18 en 21 jaar omhoog. De overheid houdt rekening met werkgevers die nu meer loon gaan betalen aan jongeren.

De overheid past het in 2 stappen aan. De eerste stap is al gezet.
Sinds 1 juli 2017 hebben werknemers van 22 jaar en ouder recht op een volledig wettelijk minimumloon. Jongere werknemers krijgen een vast percentage van dit minimumloon. Dit is het wettelijk minimumjeugdloon.

De tweede stap gaat vanaf 1 juli 2019 in. Vanaf 1 juli 2019 bedraagt het wettelijk minimumloon voor een werknemer van 21 jaar of ouder € 1.635,60 per maand.

Hier vindt u de publicatie van het minimum loon en jeugdloon op de website van de staatscourant.nl

Maatregelen voor werkgevers

Door de verhoging van het minimumjeugdloon moeten werkgevers meer loon betalen voor 18- tot en met 22-jarigen. Dit leidt tot hogere loonkosten. En dit kan dan weer van invloed zijn op de werkgelegenheid van jongeren. Die kan minder worden.

  • Werkgevers krijgen tijd om in te spelen op de nieuwe situatie. De plannen worden namelijk niet in 1 keer, maar in 2 stappen ingevoerd. Na 1 jaar wordt gekeken naar de ontwikkeling in de arbeidsmarktpositie van jongeren tussen de 18 en 22 jaar. Wijkt die af van die van andere leeftijdsgroepen? Dan neemt de overheid aanvullende maatregelen.
  • Werkgevers moeten 21- en 22-jarigen het volledige minimumloon gaan betalen. Voor werknemers die meer dan 1248 uur per kalenderjaar werken, kunnen zij een deel van de loonkostenstijging terugkrijgen. Dit gaat via de compensatieregeling: Lage-inkomensvoordeel (LIV). Vanaf stap 1 geldt deze regeling alleen nog voor 22-jarigen. Vanaf stap 2 geldt dit ook voor 21-jarigen.
  • Werkgevers moeten 18- tot en met 21-jarigen meer minimumloon gaan betalen. Zij kunnen een deel van hun loonkostenstijging terugkrijgen via de compensatieregeling: Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon. Vanaf stap 2 geldt deze regeling niet meer voor 21-jarigen. Voor hen kunnen werkgevers dan gebruikmaken van het Lage-inkomensvoordeel (LIV).
  • Werkgevers die leerwerkplekken aanbieden hoeven het verhoogde minimumjeugdloon niet te betalen aan 18-, 19- en 20-jarigen. Ze moeten dit wel betalen aan 21- en 22-jarigen. Maar hiervoor kunnen zij dan weer gebruikmaken van de compensatieregeling: Lage-inkomensvoordeel (LIV). En zo een deel van hun loonkostenstijging terugkrijgen.

Bron: Rijksoverheid

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht