Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Is de transportsector klaar voor het PayChecked in Transport keurmerk?

Is de transportsector klaar voor het PayChecked in Transport keurmerk?

transportsector

De eerste succesvolle controle voor het keurmerk ‘Paychecked’ in transport is inmiddels een feit.
Dit keurmerk is een initiatief van TLN (Transport logistiek Nederland) en EVO (Eigen vervoerders organisatie) en houdt rechtstreeks verband met de WAS (Wet aanpak schijnconstructies).
Deze wetgeving zorgt ervoor dat opdrachtgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer een transportbedrijf haar personeel niet conform Cao betaalt. Dit geldt overigens ook voor het loon van medewerkers die werkzaam zijn voor een transportbedrijf die het werk weer in onderaanneming heeft aangenomen, de zogeheten ‘logistieke keten’. Het is dus zaak om daar goede afspraken over te maken en deze te controleren.
‘Waar moet een transportonderneming nu eigenlijk aan voldoen en is dit niet een administratieve tijger?’ is een vaak gehoorde vraag.

De kracht van het keurmerk PayChecked in de transportsector

De kracht van het keurmerk PayChecked zit hem juist in de eenvoud, het doel is niet om administratief een papierenwerkelijkheid te creëren waar je in de praktijk niets aan hebt, het gaat juist om de samenwerking (synergie) tussen partijen in deze logistieke keten. Dit biedt overigens ook commerciële kansen.

In de basis bestaat dit keurmerk uit een vijftal onderdelen:

  1. Eisen aan de identificatie van de onderneming;
  2. Klachtenprocedures;
  3. Contracten;
  4. Loonadministratie en naleving cao Beroepsgoederenvervoer;
  5. Overige voorwaarden.

Hoe gaat dit in de praktijk?

In de praktijk bevatten de onderdelen klachtenprocedures, contracten en overige voorwaarden nieuwe “spelregels”. Hierbij kan men denken aan contractuele afspraken, waarin zaken zijn opgenomen zoals het juist toepassen van arbeidsvoorwaarden en hoe om te gaan met klachten van medewerkers over deze arbeidsvoorwaarden.
De controle die hierop wordt uitgevoerd moet bijdragen aan bewustwording van deze risico’s en het praktisch invullen hiervan. Het heeft allerminst het doel om ondernemingen te “straffen” als zij niet voldoen.

Legitieme vraag

Zo is ook de ervaring van de eerste controle. Op het niveau van de Cao was het op orde, maar de onderneming had nog wel wat moeite om de norm te interpreteren op de nieuwe spelregels. De vraag of deze nieuwe contractvoorwaarden zomaar geaccepteerd worden door leveranciers zoals charters en ondervervoerders en klanten is dan ook een legitieme vraag.
Het PayChecked in transport keurmerk heeft uiteindelijk succes als het breed gedragen wordt, dit betekent dat zowel vervoerders als transporteurs zullen moeten begrijpen wat de WAS en dit keurmerk inhouden en hoe het ook hun kan verder helpen.

Mijn tip is; blijf in gesprek met uw contractpartij, leg het keurmerk uit, of laat ze contact opnemen met een inspectie-instelling. Uiteindelijk moet PayChecked in transport een begrip worden in de transportsector, bent u er klaar voor?

Patrick Tom
Directeur Bureau Cicero

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen over de transportsector. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht