Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Normwijzigingen SNA Handboek per 1 juli 2022

Normwijzigingen SNA Handboek per 1 juli 2022

SNA normwijzigingen

Per 1 juli 2022 worden een aantal normwijzigingen SNA doorgevoerd. Als eerste gaan een aantal aanpassingsrapporten gelden en is een interpretatierapport niet meer van toepassing. De betreffende aanpassingsrapporten zijn opgenomen in het nieuwe Handboek Normen versie 22.02.

Normwijzigingen SNA per 1 juli 2022 voor NEN 4400-1 en NEN 4400-2

Het gaat hierbij om de volgende aanpassingen:

  • Aanpassingsrapporten 2021-273 en 2021-274-2 betreffen een tekstuele verduidelijking van normeis 4.2.5.2 (Uitbesteden van werk aan en in- en doorlenen van, niet op basis van NEN 4400-1 of NEN 4400-2 geïnspecteerde ondernemingen).
  • Aanpassingsrapporten 2022-275 en 2022-276-2 betreffen een tekstuele aanpassing naar de actuele stand van zaken. Inspectie SZW heeft haar naam gewijzigd in Nederlandse Arbeidsinspectie en daarop hebben deze twee rapporten betrekking.
  • Aanpassingsrapporten 2022-277 en 2022-278-2 betreffen een uitbreiding van de situaties waarbij gedurende een avv-loze periode een onderneming die de ABU- of NBBU-cao voor Uitzendkrachten in de individuele arbeidsovereenkomst van toepassing heeft verklaard (via het incorperatiebeding) ook op een aantal normelementen wordt gecontroleerd.

Normwijziging voor alleen NEN 4400-1

  • Interpretatierapport 2018-229 is ingetrokken omdat deze niet meer van toepassing is. Omdat men geen ww premie op basis van de sectorindeling kan beoordelen als gevolg van eerdere aanpassing van wetgeving op dit punt.

Meer informatie over de NEN 4400-1 of NEN 4400-2. Kijk dan hier op onze website.

Bron: www.normeringarbeid.nl

Plaats een bericht