Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Onbelaste thuiswerkvergoeding omhoog vanaf 1 januari 2023

Onbelaste thuiswerkvergoeding omhoog vanaf 1 januari 2023

Onbelaste thuiswerkvergoeding

Onbelaste thuiswerkvergoeding vanaf 1 januari 2023 naar € 2,13.

Per 1 januari 2023 gaat men waarschijnlijk de onbelaste thuiswerkvergoeding waarschijnlijk verhogen naar € 2,13 per dag. In de wet is vastgelegd dat de onbelaste thuiswerkvergoeding jaarlijks wordt geïndexeerd aan de hand van de tabelcorrectiefactor. Daarbij houdt men rekening met de inflatie.

Staatssecretaris Van Rij heeft antwoord gegeven op Kamervragen over de hoogte van de onbelaste thuiswerkvergoeding. In een rapport van augustus 2021 heeft het Nibud berekend dat de gemiddelde kosten om thuis te werken ongeveer € 2,00 per werkdag per persoon bedragen. Dit is op verzoek geweest van het Ministerie van Financiën. Daarna heeft het Nibud in maart 2022 op eigen initiatief een nieuwe berekening gemaakt. De totale kosten per werkdag in maart 2022 kwamen toen uit op € 3,05.

De tabelcorrectiefactor komt volgens de staatssecretaris naar verwachting uit op 1,063. Waardoor de vrijstelling per 1 januari 2023 – zonder rekening te houden met eventuele afronding – omhoog kan naar € 2,13. Volgens de staatssecretaris zal bij de periodieke evaluatie van deze regeling men eerst moeten bekijken of het nog strookt met de gemiddelde werkelijke kosten die werknemers in de praktijk maken. Daarnaast zal het kabinet de evaluatie van de thuiswerkvrijstelling meenemen in de evaluatie van de werkkostenregeling. Deze evaluatie staat gepland voor 2023/2024.

Er komt dus geen maatregel in het Belastingplan 2023 om de onbelaste thuiswerkvergoeding weer in lijn te brengen met het geactualiseerde kostenplaatje voor thuiswerkers nu dit al in de wet is vastgelegd.

Gerichte vrijstelling

De onbelaste thuiswerkvergoeding geeft werkgevers de ruimte om tot een bepaald bedrag thuiswerkkosten van werknemers vrij van loonheffingen te vergoeden. Daarnaast bepalen werkgevers zelf of zij hun werknemers tegemoet willen komen in de kosten die de werknemers maken in verband met thuiswerken.
De onbelaste thuiswerkvergoeding maakt onderdeel uit van diverse gerichte vrijstellingen in de loonheffing die het mogelijk maken om werknemers onbelast bepaalde zakelijke kosten te vergoeden, verstrekken of ter beschikking te stellen zonder dat dit ten koste gaat van de vrije ruimte.

Bron: www.futd.nl
www.salarisvanmorgen.nl

Klik hier voor al onze nieuwsartikelen.

Plaats een bericht