Home / Blogs, Specials en Opinie / Vakantiedagen, hoeveel zijn het er in de cao BGV?

Vakantiedagen, hoeveel zijn het er in de cao BGV?

vakantiedagen

De vakantieperiode is weer begonnen. Werknemers gaan genieten van een welverdiende vakantie, maar hoeveel vakantiedagen heeft uw personeel? In artikel 67a van de cao beroepsgoederenvervoer is opgenomen hoeveel vakantiedagen uw medewerker opbouwt in een kalenderjaar, wat die vakantiedag waard is en wat te doen met de vakantiedagen als iemand uit dienst treedt.

Vakantiedagen per kalenderjaar

In de basis ontvangt de medewerker 24 vakantiedagen. Medewerkers jonger dan 19 jaar krijgen afhankelijk van hun leeftijd 2 tot 4 vakantiedagen extra. Ook medewerkers in de leeftijd vanaf 45 jaar bouwen 1 tot 4 vakantiedagen meer op. De leeftijd die de medewerker op 1 juli van het betreffende jaar heeft, is hierin bepalend.

Voorbeeld:

In januari 2023 bent u de vakantiekaarten voor het kalenderjaar 2023 aan het bijwerken. De heer Pietersen heeft als geboortedatum 16 maart 1978. De heer Jansen heeft als geboortedatum 28 augustus 1978.

De heer Pietersen wordt voor 1 juli 2023, 45 jaar en heeft het kalenderjaar 2023 een opbouw van 25 vakantiedagen.

De heer Jansen wordt na 1 juli 2023, 45 jaar en heeft het kalenderjaar 2023 een opbouw van 24 vakantiedagen.

Wanneer een medewerker in de loop van het jaar in dienst treedt bouwt hij slechts voor dat deel van het jaar vakantiedagen op.

Extra vakantiedagen bij een dienstverband van 10 jaar of langer

Ook medewerkers die 10 jaar of langer bij u in dienst zijn krijgen extra vakantiedagen. Dit gaat steeds in stapjes van 5 jaar. Dus met 10-14 jaar krijgen ze 1 vakantiedag extra, 15-20 jaar 2 vakantiedagen extra etc. Nu kan het voorkomen dat een medewerker zowel 10 jaar of langer bij u in dienst is en ondertussen 45 jaar of ouder is. Hij krijgt dan of de extra vakantiedagen voor de leeftijd of de extra vakantiedagen voor de dienstjaren, afhankelijk welke het hoogste zijn.

Voorbeeld:

De heer Schouten wordt voor 1 juli 2023 45 jaar. Hij is dit jaar ook 15 jaar bij u in dienst.

Volgens de cao krijgt hij voor zijn leeftijd 25 vakantiedagen. En voor zijn dienstjaren 26 vakantiedagen. De heer Schouten krijgt dan voor dit jaar 26 vakantiedagen in totaal.

Waarde van een vakantiedag

Wist u dat met ingang van 1 januari 2019 de waarde van een doorbetaalde vakantiedag uit meer bestaat dan alleen de doorbetaling van het functieloon?

De waarde van een vakantiedag bestaat vanaf die datum namelijk uit de volgende onderdelen:

  1. Het functieloon van 1 dag (8 diensturen of zoveel minder als je normaal zou werken)
  2. De eventuele ploegendiensttoeslag en persoonlijke toeslag
  3. 90% van de toeslagen die je in het voorgaande jaar hebt ontvangen
  4. De overuren, zaterdaguren en zondaguren boven de 40 uur per week die je het voorgaande jaar hebt ontvangen met een maximum van 22,75% van de waarde van het functieloon.

Voor een goede verwerking hiervan is het van belang dat deze informatie uit uw salarisverwerkingspakket/boekhouding beschikbaar is. Aan de start van ieder nieuw kalenderjaar zou voor iedere medewerker die in dienst is deze drie hierboven genoemde onderdelen berekend moeten worden zodat bij opname van een vakantiedag het juiste loon kan worden doorbetaald. Besteedt u de loonverwerking en/of de boekhouding uit aan een derde, bespreek dan met deze partij dat deze informatie inzichtelijk dient te zijn.

Wanneer de medewerker uit dienst gaat, worden alle vakantiedagen die de werknemer nog niet heeft opgenomen uitbetaald. Iedere uitbetaalde vakantiedag wordt verhoogd met 8% vakantietoeslag en (indien van toepassing) met de ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag.

De werkgever dient bij het einde van de dienstbetrekking een overzicht met het aantal uitbetaalde vakantiedagen te overhandigen.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht