Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding in 2023

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding in 2023

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding in 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaat men waarschijnlijk de onbelaste reiskostenvergoeding verhogen. De onbelaste reiskostenvergoeding gaat van € 0,19 per kilometer waarschijnlijk naar € 0,21 per kilometer. Dit kan worden afgeleid uit de door het Kabinet gepresenteerde voorjaarsnota. In deze nota is opgenomen dat de verhoging voor de onbelaste reiskostenvergoeding met een jaar is versneld. De kosten van deze verhoging zijn geraamd op 200 miljoen in het jaar 2023 en 200 miljoen in het jaar 2024.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding – Stijgende brandstofprijzen

De stijgende brandstofprijzen heeft het Kabinet doen besluiten tot het versneld verhogen van de onbelaste reiskostenvergoeding. De Kamer had echter opgeroepen om de verhoging per 1 juli 2022 in te laten gaan. Echter in plaats daarvan heeft het Kabinet de accijnzen op brandstof per 1 april jl. verlaagd. En de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 in laten gaan.

Let op! Bovenstaande bedragen zijn nog niet definitief. Het gaat hier om een aankondiging, de definitieve bedragen stelt men vast op Prinsjesdag.

Bron: Voorjaarsnota 2022 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht