Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Verplicht minimumuurloon vanaf 1 januari 2024

Verplicht minimumuurloon vanaf 1 januari 2024

Verplicht minimumuurloon

Op 1 januari 2024 wordt het verplichte minimumuurloon ingevoerd. Dat is het minimumloon per uur. Vanaf 2024 verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen.

De invoering van het minimumuurloon op 1 januari 2024 betekent dat er geen vaste minimum dag-,
week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Per sector kan de omvang van
een voltijds dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week). Onder de ‘oude’ Wml
was in die gevallen eenzelfde minimum maandbedrag van toepassing. Dat leidde er in de praktijk
toe dat bij een dienstverband van 40 uur feitelijk een lager uurloon gold dan bij een dienstverband
van bijvoorbeeld 36 uur. Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor werknemers in alle sectoren één uniform minimumuurloon.

Verhoging

Voor werknemers die het minimumloon verdienen en een voltijds dienstverband van méér dan
36 uur per week hebben (bijvoorbeeld 37 of 40 uur) leidt de invoering van het wettelijk minimumuurloon tot een loonsverhoging. Dat komt doordat de hoogte van het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige minimummaandloon bij een voltijds dienstverband van 36 uur.

Hoogte verplichte minimumuurloon

Op 1 januari en 1 juli van elk jaar wordt het minimumloon geïndexeerd. Dat blijft ook zo na de
invoering van het minimumuurloon. In oktober 2023 wordt bekendgemaakt wat het wettelijk
minimumuurloon is met ingang van 1 januari 2024.

Bron: Rijksoverheid.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht