Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / De wet DBA is niet afgeschaft

De wet DBA is niet afgeschaft

Op 18 november 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes een kamerbrief geschreven inzake de Wet DBA. Hoewel diverse media dit melden, is de wet DBA niet afgeschaft of uitgesteld. De wet DBA is ingegaan op 01-05-2016 en is onverminderd van kracht.

Wat zijn de gevolgen voor de SNA-certificering conform NEN 4400-1?

Het zogenaamde ‘overgangsjaar’, waarin de markt gelegenheid heeft gekregen om de implementatie te organiseren, is verlengd tot 01-01-2018. Tot die tijd worden handhaving en boeteoplegging opgeschort. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor ondernemingen en situaties waarbij opzet, fraude en moedwillige ontduiking van de wetgeving kan worden vastgesteld.

De VAR-systematiek is afgeschaft per 01-05-2016. Dit betekent dat de vrijwaring die uitgaat van de VAR-verklaringen voor opdrachtgevers ook verdwenen is.

Naast de fiscale wet- en regelgeving speelt ook nadrukkelijk de arbeidsrechtelijke verhouding tussen werkgever en de ZPP’er. Onverminderd kan een ZZP’er bij het niet juist vastleggen van de samenwerking (modelovereenkomst / overeenkomst van opdracht) een arbeidsrechtelijke aanspraak maken op een dienstverband. Dat is ook het geval wanneer blijkt dat men in de praktijk niet conform de overeenkomsten werkt. Deze situatie is met name aan de orde als met de ZZP’er een modelovereenkomst is gesloten, terwijl met de eindklant een uitleenovereenkomst voor uitzendkrachten (ter beschikkingstelling van arbeid) is gesloten in plaats van een overeenkomst van opdracht. Ook kan er sprake zijn van een extreem laag uurloon of zijn er geen beheersmaatregelen getroffen terwijl er in de praktijk duidelijk sprake is van leiding en toezicht bij de klant. De ZZP’er zou dan (achteraf) een dienstverband kunnen claimen, met alle gevolgen van dien (tijdens ziekte, claim onbepaaldetijdcontract, pensioenclaim).

De risico’s zijn beperkt wanneer men werkt conform de wet DBA, in combinatie met overeenkomsten van opdracht met de opdrachtgever en het consequent doorvoeren van beheersmaatregelen die de zelfstandigheid van de ZZP’er onderbouwen.

Het overgangsjaar (ten behoeve van de implementatie) is dus verlengd tot 01-01-2018. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de systematiek rondom de normpunten NEN 4400-1 in relatie tot men deze termijn aanpast aan deze verlengde termijn. Dit betekent dat de implementatie van de Wet DBA onverminderd dient te worden doorgevoerd, de termijn waarbinnen dit kan is echter verruimd.

Via aanvullende nieuwsbrieven houden wij u de komende periode op de hoogte van nieuwe informatie rond de wet DBA of de implicaties voor de SNA-certificering.

Bron: Kamerbrief Tweede Kamer, 18 november 2016

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.