Home / Berichten/Wet DBA

ZZP special: Deel 4 De opvolger van de Wet DBA

In het vorige deel van deze serie hebben wij het gebruik van de buitenlandse zzp’er behandeld. We konden daarbij vaststellen dat er extra aandacht

Lees Verder

ZZP special: Deel 3 Zakendoen met buitenlandse ZZP’ers

In het vorige deel van deze serie zijn wij ingegaan op de wijzen waarop de zzp’er kan worden ingezet. Hierbij hebben we onderscheid gemaakt

Lees Verder

ZZP Special: Zaken doen met zelfstandigen

Zaken doen met zelfstandigen – Een special rondom de ZZP’er Veel ondernemingen maken gebruik van zelfstandige ondernemers zonder personeel (ZZP), ook vaak aangeduid als

Lees Verder

DBA Webmodule – pilot gaat van start

Begin januari komt de webmodule, waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige, als pilot online. Hiermee kan de

Lees Verder

Geen minimumtarief voor ZZP-ers

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor een minimumtarief, oorspronkelijk € 16,- per uur, voor ZZP-ers ingetrokken. Daarnaast is ook de zelfstandigenverklaring geschrapt (opt out

Lees Verder

Opdrachtgevers wees alert op de WAS en WAB!

Verbetering van de positie van de werknemer is een van de voornaamste doelen van de WWZ, de WAS en de WAB. De combinatie van

Lees Verder

Arbeidsmarkt in balans? Een evaluatie van de WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is bijna een half jaar van kracht. Het doel van de WAB is om naast een eenvoudiger ontslagrecht maatregelen

Lees Verder

Opvolging Wet DBA – nieuwe richting deels bekend

Met ingang van 01-10-2021 beoogt minister Koolmees nieuwe wetgeving te introduceren voor het werken met ZZP’ers. Met het Wetsvoorstel Minimumbeloning Zelfstandigen en de Zelfstandigen

Lees Verder

Nieuwe wetgeving inzake ZZP’ers

In de Kamerbrief zijn de voortgang voor de maatregelen ‘werken als zelfstandige’ uitgewerkt. Tevens bespreken we hoe het er nu voorstaat met de huidige

Lees Verder

Kun je werk uitbesteden aan in het buitenland gevestigde ZZP´ers?

Weet waar je op moet letten! De regelgeving met betrekking tot het zakendoen met zelfstandigen vind ik af en toe bijna niet meer uit

Lees Verder

Wet DBA: helft inzet ZZP’ers onjuist

Toezichtsplan arbeidsrelaties Wet DBA: helft inzet van ZZP’ers is onjuistBij de helft van de onderzochte 104 bedrijven, die in 2018 werden bezocht door de

Lees Verder

Wetsvoorstel Wet Arbeid in Balans

Ketenbepaling terug naar 3 jaar vanaf 2020 Op 1 juli 2015 is de ketenbepaling gewijzigd van 3 jaar naar 2 jaar door de Wet

Lees Verder