Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / De Wet Huis voor klokkenluiders raakt vrijwel alle flexbedrijven

De Wet Huis voor klokkenluiders raakt vrijwel alle flexbedrijven

De wet huis voor klokkenluiders

Elke werkgever waar in de regel minstens 50 personen werkzaam zijn, moet een procedure vaststellen hoe wordt omgegaan met meldingen van misstanden: een interne klokkenluidersregeling. Voor het bepalen van de grens van 50 personen worden flexkrachten meegeteld bij de organisatie waar ze in dienst zijn, het uitzendbureau. Dit betekent dus dat vrijwel de gehele flexbranche met deze regeling te maken heeft.

Schriftelijke of elektronisch opgave

Alle werknemers moeten een schriftelijke of elektronische opgave krijgen van de klokkenluidersprocedure of klokkenluidersregeling.

Daarbij moet de werknemer ook geïnformeerd worden over de omstandigheden waaronder een misstand extern kan worden gemeld en dat de klokkenluider die een melding doet, rechtsbescherming geniet.

Ook is een nieuw artikel in het Burgerlijk Wetboek (BW) in het leven geroepen, art. 7:658c BW. Dat artikel bepaalt dat een klokkenluider die te goeder trouw een misstand meldt, niet mag worden benadeeld. De klokkenluider is niet alleen beschermd tegen ontslag, maar tegen elke vorm van benadeling. Dat gaat bijvoorbeeld om overplaatsing, degradatie, aanpassing arbeidsvoorwaarden of andersoortige benadeling.

Gevolgen voor de flexbranche

De volgende situatie is goed denkbaar: een flexkracht meldt een misstand bij een inlener, die vervolgens contact opneemt met de uitzendorganisatie om met een smoes afscheid te nemen van de flexkracht. Als de uitzendorganisatie hierin te gemakkelijk meegaat, ontstaan er mogelijk problemen, want de flexkracht heeft op dat moment een beschermde status. Het is voor de uitzendorganisatie dus van groot belang om een procedure in het leven te roepen, waardoor de flexkracht ook de uitzendorganisatie informeert.

Bron: Flexnieuws

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht