Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 bekend gemaakt

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 bekend gemaakt

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 bekend gemaakt

Het wettelijk minimumloon * wordt per 1 januari 2022 verhoogt naar € 1.725,- per maand voor een werknemer van 21 jaar of ouder.

Hierbij de link naar de nieuwe minimumlonen per 1 januari 2022: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-44177.html

Per 1 januari 2022 wordt het minimumloon per maand € 1.725,- , per week € 398,10 en per dag € 79,62. De fulltime werkwerk binnen een onderneming bepaalt het bruto minimum loon per uur.  

Een vast bruto minimum uurloon is er hierdoor niet. Het uurloon is immers afhankelijk van de (in de Cao vastgelegde) Normale Arbeidsduur (NAD) welke geldt voor de werkgever of opdrachtgever in geval van ter beschikkingstelling.

Als u medewerkers ter beschikking stelt aan een opdrachtgever, dan dient u altijd goed op te letten welke Normale Arbeidsduur (NAD) bij deze opdrachtgever van toepassing is. U dient immers altijd (minimaal) het WML geldend voor deze NAD toe te passen en ook uit te betalen.

Bron: Officielebekendmakingen.nl

*Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Een minimumloon kan zijn uitgedrukt als uurloon, of loon per maand of per week. Het minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht