Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / NEN 4400-1 / Wijziging fiscale aftrek scholingsuitgaven (IB)

Wijziging fiscale aftrek scholingsuitgaven (IB)

scholingsuitgaven wijziging fiscale aftrek
Vanaf 2022 geen fiscale aftrek meer voor scholingsuitgaven (IB). Wijziging op komst

Met ingang van 1 januari 2022 wil demissionair Minister Koolmees dat de fiscale aftrek van scholingsuitgaven komt te vervallen. Deze regeling wordt dan vervangen voor subsidieregeling STAP-budget. Dit is een individueel fiscaal budget per medewerker/(beoogd) deelnemer aan de arbeidsmarkt. Een wijziging fiscale aftrek scholingsuitgaven.

Demissionair Minister Koolmees heeft deze concept subsidieregeling STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarom kan straks iedereen van 18 jaar of ouder met een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt scholing genieten. Dit kan zonder directe tussenkomst van een werkgever. Daarom kan iedereen zo de eigen ontwikkeling versterken en een duurzame inzetbaarheid bewerkstelligen.

Nieuw in deze regeling is dat het STAP-budget door de persoon in kwestie zelf kan worden aangevraagd voor het financieren van een scholingsactiviteit die hij of zij wil volgen. Het budget bedraagt maximaal € 1.000 per jaar.


Geen fiscale scholingsaftrek meer die inkomensafhankelijk is.

Op dit moment is het zo dat de fiscale scholingsaftrek een eigen bijdrage kent. Ook is het afhankelijk van het inkomen. Verder bepalen de kosten van de scholingsactiviteit voor een groot deel de aftrekmogelijkheden.

In de nieuwe regeling is er alleen een eigen bijdrage wanneer de kosten van de scholingsactiviteit uitkomen boven het gestelde maximum (€ 1.000,-). De scholingsactiviteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden opgenomen in een scholingsregister.

UWV zal de subsidieregeling uitvoeren en ontwikkelt daarvoor een speciaal STAP-portaal. Via dit portaal vraagt u het STAP-budget eenvoudig en digitaal aan. Naast UWV is sinds mei 2020 ook DUO aangesloten, voor de ontwikkeling van het benodigde scholingsregister met een actueel overzicht van scholingsactiviteiten die in aanmerking komen voor het STAP-budget.

Duo

De belangrijkste wijzigingen sinds de eerdere berichtgeving over het STAP-budget hebben te maken met aanwijzen van DUO als uitvoerder en technisch beheerder van het scholingsregister. Daarnaast is de commissie M&O, die moet toezien op en adviseren over misbruik en oneigenlijk gebruik aan de zijde van de opleiders, verder uitgewerkt en in de regeling verwerkt. Op dit moment toetst het Adviescollege ICT Toetsing het programma voor implementatie van het STAP-budget. Het definitieve advies wordt voorzien van een bestuurlijke reactie aan de Kamer gestuurd.

Bron: Rijksoverheid, Taxence

Plaats een bericht