Home / Veelgestelde Vraag / Wat moet je als bedrijf doen voor de Wtta?

Wat moet je als bedrijf doen voor de Wtta?

Uitleners die te maken hebben met de nieuwe Wet Toelating terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta) moeten verschillende stappen ondernemen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving:

1. Toelatingsaanvraag indienen: Uitleners  moeten vóór 1 juli 2025 een toelatingsaanvraag indienen bij de toelatende instantie (TI). Dit is cruciaal om na de ingangsdatum van de wet, 1 januari 2026, nog arbeidskrachten te mogen uitlenen.

2. Voldoen aan het normenkader: Uitleners moeten aantonen dat zij voldoen aan de eisen in het wettelijke normenkader. Zij moeten daarvoor een Inspectierapport aanleveren dat aantoont dat zij aan de gestelde eisen voldoen. Dit rapport moet worden overlegd aan de TI.

3. Gebruikmaken van het overgangsrecht: Bedrijven die al over het SNA-keurmerk beschikken, kunnen gebruikmaken van het overgangsrecht. Dit vereenvoudigt het proces om aan de Wtta te voldoen als zij hun aanvraag voor toelating vóór 1 juli 2025 indienen. Zie ook SNA-keurmerk is de sleutel tot verplichte toelatingsstelsel – Bureau Cicero

4. Voldoen aan toelatingseisen: Uitleners moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen voor rechtspersonen (VOG RP) en financiële zekerheid stellen door middel van een waarborgsom.

5. Bereid zijn om aanpassingen te doen: Uitleners moeten bereid zijn om hun processen en procedures aan te passen aan de nieuwe wettelijke vereisten en het normenkader dat onder de Wtta valt.

Bedrijven die arbeidskrachten uitlenen of van plan zijn dit te doen, moeten dus actief stappen ondernemen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Het is essentieel om tijdig met de voorbereidingen te beginnen om te voorkomen dat zij na 1 januari 2026 niet meer in staat zijn arbeidskrachten ter beschikking te stellen.

Voor meer gedetailleerde informatie en specifieke stappen kunnen uitleners de volgende links raadplegen:

Webinar: Wat betekent het toelatingsstelsel voor u als inlener? (bureaucicero.nl)

In- en doorlenen. Wat is het verschil tussen WTTA en SNA? (bureaucicero.nl)

SNA-keurmerk is de sleutel tot verplichte toelatingsstelsel – Bureau Cicero