Home / Blogs, Specials en Opinie / Beschikking werkhervattingskas 2020

Beschikking werkhervattingskas 2020

Beschikking werkhervattingskas 2020 - Patrick Tom

Vanaf 1 januari 2020 zijn alle Uitzenders ingedeeld in sector 52, uitzendbedrijven. Dit heeft te maken met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hierdoor is het huidige overgangssysteem komen te vervallen. Lees hier een aantal punten waar u rekening mee moet houden.

Uitzendorganisaties vanaf 2020 in sector 52

Vanaf 1 januari 2020 zijn alle Uitzenders ingedeeld in sector 52, uitzendbedrijven. Dit heeft te maken met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hierdoor is het huidige overgangssysteem komen te vervallen.

Toch een beschikking voor de vak-sector wat nu?

U heeft zojuist toch een beschikking voor de WHK ontvangen op basis van de vak-sector, terwijl u een beschikking verwacht voor een uitzendbedrijf?

Er wordt dan van u verwacht dat u contact opneemt met de belastingdienst waarbij u aangeeft dat dit niet juist is. U krijgt dan een nieuwe beschikking. De belastingdienst gaat altijd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 corrigeren. Dus reserveer het verschil bij een te lage premieheffing. De rekening komt toch.

Payroll organisaties

Voor payroll organisaties geld vanaf 2020 een ander regime. Deze payroll organisaties worden niet meer ingedeeld in de uitzendsector 52, maar in sector 45 (zakelijke dienstverlening III). Daarnaast is het mogelijk om een gesplitste aansluiting te hebben.

Hoe zat het ook al weer met de sectorindeling?

Vóór 18 mei 2017 was het voor uitzendorganisaties mogelijk om voor de sectorindeling ingedeeld te worden in een vaksector, afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en contractvormen. Vanaf deze datum was het voor nieuwe ondernemingen niet meer mogelijk om ingedeeld te worden in een zogeheten vaksector.

De premies die gekoppeld zijn aan deze indeling waren de sectorale premie, de premie WHK (werkhervattingskas) bestaande uit de premies ZW (ziektewet) en WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).
Voor uitzendbedrijven kon het interessant zijn om in een vaksector te worden ingedeeld omdat deze premies vaak voordeliger waren dan de sectorpremies voor uitzendbedrijven.

Heeft het effect voor de SNA (NEN 4400-1) controle?

Het antwoord daarop is ja, ook uw SNA inspecteur zal u erop wijzen dat er contact moet worden gezocht met de belastingdienst. U volgt in beginsel wel de beschikking van de belastingdienst, en zal dan bij ontvangst van de nieuwe beschikking deze moeten volgen. Houdt er vast rekening mee dat u in dat geval een correctiebericht zal moeten versturen die een eventuele naheffing met zich meebrengt.

Een foutieve indeling zal niet direct gevolgen hebben voor uw inschrijving in het register, maar er moet wel bij een volgende inspectie aangetoond worden dat het dan gecorrigeerd is.

Nu weet ik mijn kostprijs niet voor het nieuwe jaar, wat nu?

Als u contact opneemt met uw inspecteur kan deze met u in overleg over wat te doen, vaak hebben zij een goed beeld van uw organisatie en kunnen daarover voorlichting geven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze wijzigingen en de gevolgen hiervan voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Plaats een bericht