Home / Blogs, Specials en Opinie / Wanneer is een uitzendovereenkomst een oproepovereenkomst?

Wanneer is een uitzendovereenkomst een oproepovereenkomst?

Uitzendovereenkomst een oproepovereenkomst

Uitzendovereenkomst en/of oproepovereenkomst?

Met de wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de oproepovereenkomst ook voor uitzenders een belangrijk onderwerp geworden.

Er is sprake van een oproepovereenkomst als er geen sprake is van een vaste arbeidsomvang en/of als de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten.

In een uitzendovereenkomst is de arbeidsomvang vaak niet opgenomen en is er sprake van uitbetaling op basis van alleen de gewerkte uren. Als de arbeidsomvang niet is opgenomen is er sprake van een oproepovereenkomst.

Uitsluiting loondoorbetalingsplicht

In de uitzend-CAO is opgenomen dat uitzendovereenkomsten gedurende fase A (NBBU: fase 1,2) met of zonder uitzendbeding gebruik kunnen maken van uitsluiting loondoorbetalingsplicht. Mits dit expliciet in de uitzendovereenkomst is opgenomen. De uitsluiting loondoorbetalingsplicht moet dus schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.

Uitsluiting loondoorbetalingsplicht wil zeggen dat de uitzendonderneming alleen het loon verschuldigd is over de periode dat de uitzendkracht arbeid heeft verricht. Wanneer het werk wegvalt dan is de uitzendonderneming ook geen loon verschuldigd. Als de uitzendkracht wel door de uitzendonderneming is opgeroepen maar de opdrachtgever heeft uiteindelijk geen of heel weinig werk, dan is er recht op ten minste een vergoeding van 3 uur tegen het feitelijk uurloon.

Er is wel loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid in de vorm van uitbetaling ziekengeld wanneer er sprake is van uitzendovereenkomsten fase A (NBBU: fase 1,2) zonder uitzendbeding. Bij een uitzendovereenkomst fase A (NBBU: fase 1,2) met uitzendbeding is er sprake van beëindiging uitzendovereenkomst bij arbeidsongeschiktheid. In dit geval zal de uitbetaling ziekengeld door het UWV worden verricht en dient er alleen een aanvulling op het ziekengeld te worden uitgekeerd.

Als fase A (fase 1-2) is doorlopen, dan is vanaf fase B ( fase 3) uitsluiting loondoorbetalingsplicht niet meer mogelijk. Als een uitzendkracht gelijk in fase B of C begint (NBBU: fase 3,4), dan kan de loondoorbetalingsplicht 6 maanden uitgesloten worden. Dat komt echter zelden voor.

In veel uitzendovereenkomsten fase A (NBBU: fase 1,2) is de uitsluiting loondoorbetalingsplicht wel opgenomen en is er dus sprake van een oproepovereenkomst.

Lees verder op Flexnieuws

Plaats een bericht