Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021 vastgelegd

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021 vastgelegd

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021 vastgelegd

Met ingang van 27 mei 2021 is de bandbreedte voor de Jeugd-LIV voor het jaar 2021 vastgelegd. Een werkgever kan in aanmerking komen voor de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Deze tegemoetkoming wordt aangeduid als het minimumjeugdloon voordeel (jeugd-LIV).

De werknemer verdient hierbij een uurloon dat ligt tussen de bandbreedte-waardes. Per leeftijdscategorie is deze bandbreedte jaarlijks bepaald. De bandbreedtes voor 2021 zijn:

Leeftijd bereikt op 31-12-2020:

LeeftijdOndergrensBovengrens
20 jaar€ 8,43€ 10,48
19 jaar€ 6,32€ 9,38
18 jaar€ 5,27€ 7,04

Het gemiddelde uurloon dat uiteindelijk in aanmerking komt, wordt vastgesteld door het jaarloon te delen door het aantal verloonde uren.
Voor de vaststelling van de bandbreedte geldt als ondergrens een percentage van het uurloon afgeleid van het geldende minimumloon en het bedrag van wettelijke vakantiebijslag. Behorend bij een normale arbeidsduur van 40 uren per week en als bovengrens een percentage van dit uurloon bij een normale arbeidsduur van 36 uren per week.

Bovengrens jeugd-LIV

Voor de 20-jarigen wordt bij de bovengrens uitgegaan van het bedrag van de ondergrens van het lage- inkomensvoordeel (LIV). Om te voorkomen dat de doelgroepen van jeugd-LIV en LIV elkaar overlappen.

Valt het uurloon van uw werknemer tussen de bandbreedtewaarde, dan ontvangt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten. De berekening doet de Belastingdienst automatisch. Voorwaarde is wel dat uw loonprogramma per loontijdvak het aantal uren opgeeft bij de aangifte loonheffingen. Alleen dan kan een (juiste) berekening gemaakt worden en ontvangt u in het volgende kalenderjaar automatisch een opgave van de berekende uurlonen en de berekende tegemoetkoming.

Bron: Officielebekendmakingen.nl

Bron: Taxence.nl

Plaats een bericht