Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Asielzoekers met TWV mogen meer dan 24 weken werken

Asielzoekers met TWV mogen meer dan 24 weken werken

Asielzoekers

Aan het einde van het jaar 2023 kwam in het nieuws dat Asielzoekers nu een volledig jaar mogen werken. Er zijn hierover veel vragen gesteld en deze berichten hebben ook wat verwarring teweeg gebracht.

Wellicht overbodig en bekend, maar voor de zekerheid geldt als uitgangspunt dat een Asielzoeker alleen in Nederland mag werken wanneer de werkgever die deze Asielzoeker te werk stelt een tewerkstellingsvergunning (TWV) heeft. Kort samengevat is er een wijziging gekomen in de duur van de mogelijke tewerkstelling.  

Asielzoekers mogen uitsluitend werken als de werkgever een tewerkstellingsvergunning bij UWV heeft aangevraagd en deze ook is toegekend. Alle eisen en verplichtingen rondom het tewerkstellen van Asielekers vallen onder de WAV (Wet Arbeid Vreemdelingen). Het UWV behandelt aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen van werkgevers.

De Asielzoeker zelf kan geen TWV aanvragen zolang deze de status van Asielzoeker heeft. Alleen als de Asielaanvraagprocedure succesvol is afgerond. Dan wordt er een Verblijfsvergunning direct aan de persoon in kwestie toegekend waarop wordt aangegeven dat het om een verblijfsvergunning gaat o.b.v. reden Asiel en of dat er toestemming is en in welke omstandigheden er ook gewerkt mag worden.

Duur van de tewerkstellingsvergunning

De duur van de tewerkstellingsvergunning die door de Werkgever is aangevraagd en verkregen voor een specifieke Asielzoekers was in het verleden maximaal 24 weken in 52 weken.

Dit is nu door de uitspraak van de Raad van State gewijzigd. Er mag (per direct) langer dan 24 weken gewerkt worden indien de tewerkstellingsvergunning is afgegeven. En indien bij aanvraag van de tewerkstellingsvergunning uit schriftelijke documentatie blijkt dat de asielaanvraag van de Asielzoeker t.t.v. de aanvraag al langer dan 6 maanden ingediend was. De inzet is nu gedurende het gehele jaar mogelijk zolang de TWV geldig is.

Oekraïners

Oekraïners die i.v.m. de oorlog zijn gevlucht zijn geen Asielzoekers en vallen daarmee niet onder genoemde regels. Voor hen gelden de bestaande regelingen voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Hierin is door deze uitspraak over de 24-weken grens niets gewijzigd.

Bron: Rijksoverheid.nl/asielbeleid, Rijksoverheid.nl/actueel en UWV.nl

Plaats een bericht