Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Voor u gelezen / Minimumuurloon stijgt per 1 juli 2024

Minimumuurloon stijgt per 1 juli 2024

Minimumuurloon stijgt per 1 juli 2024

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt nieuws over de verhoging van het minimumloon. De regeling voor de indexatie van het wettelijk minimumloon en de bekendmaking van het wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024 is gepubliceerd op Rijksoverheid. Op 1 juli 2024 wordt het minimumloon geïndexeerd met 3,1 procent. Daarmee stijgt het wettelijk minimumuurloon van €13,27 naar € 13,68 per uur.

De eerder aangekondigde extra verhoging van het minimumloon met 1,2 procent gaat niet door. Hoewel het wetsvoorstel in april werd goedgekeurd door de Tweede Kamer, ontbrak het aan een meerderheid in de Eerste Kamer. De volgende indexatie van het minimumloon staat gepland op 1 januari 2025.

Invoering minimumuurloon

Sinds 1 januari 2024 is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. De invoering van het minimumuurloon betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Per sector kan de omvang van een voltijds dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week).

Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor werknemers in alle sectoren één uniform minimumuurloon. Voor werknemers die het minimumloon verdienen en een voltijds dienstverband van méér dan 36 uur per week hebben (bijvoorbeeld 37 of 40 uur) heeft de invoering van het wettelijk minimumuurloon tot een loonsverhoging geleid.

Bruto minimumuurloon er 1 juli 2024

Na de (wettelijke) afronding wordt het bruto wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024 vastgesteld op € 13,68 per uur.

In totaal neemt het bruto minimumuurloon voor personen van 21 jaar en ouder (na afronding) als gevolg van de indexatie en bijzondere verhoging per 1 juli 2024 toe met 3,09 procent ten opzichte van het uurbedrag dat gold op 1 januari 2024.

Referentiemaandloon

Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 2.133,60 per maand (per 1 januari 2024: € 2.069,40 per maand).

Door de inwerkingtreding van de Wet invoering minimumuurloon per 1 januari 2024 dient het referentiemaandloon niet langer als basis dient voor het minimumloon waarop de werknemer uit hoofde van een dienstbetrekking recht heeft. Het referentiemaandloon wordt nog wel gebruikt voor het vaststellen van de hoogte en de indexatie van diverse uitkeringen.

Ten opzichte van 1 januari 2024 stijgt het referentiemaandloon met 3,10 procent.

Bron: Salarisvermogen.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Wilt u graag weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan telefonisch contact op met één van onze medewerkers. Ons telefoonnummer is 038 720 0821. Of u kunt een e-mail sturen naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht