Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werkgevers vervalt

Lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werkgevers vervalt

LIV vervalt per 1 januari 2025

De Eerste Kamer heeft het voorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd om het lage-inkomensvoordeel (LIV) af te schaffen. Vanaf 1 januari 2025 vervalt daardoor de subsidie die werkgevers konden ontvangen voor werknemers met een laag inkomen.

Wat is het lage-inkomensvoordeel (LIV)?

Het Lage-Inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse vergoeding voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag salaris, wat resulteert in lagere loonkosten voor de werkgever. In 2024 bedraagt het LIV € 0,49 per uur voor elke betaalde werkuren, met een maximale tegemoetkoming van € 960,- per werknemer per kalenderjaar. Oorspronkelijk was het LIV bedoeld als stimulans voor werkgevers om meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te behouden. Echter, in de praktijk bleek de impact van de regeling op het vergroten van de kansen voor deze groep beperkt te zijn.

Het geld dat vrijkomt door het vervallen van de LIV, wordt ingezet voor andere maatregelen. Het gaat dan om het structureel maken van het ‘loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak’ het verruimen van het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap en compensatie voor sociaal ontwikkelbedrijven.

Afbouw loonkostenvoordeel ouderen

Een werkgever die een werknemer in dienst neemt die ouder is dan 56 jaar en een uitkering ontvangt, komt in aanmerking voor het loonkostenvoordeel (LKV) voor ouderen. In 2024 bedraagt het LKV voor ouderen € 3,05 per betaald uur, met een maximum van € 6.000 per jaar en geldig voor de eerste 3 jaar van het dienstverband van de werknemer. Vanaf 2025 wordt het LKV voor ouderen geleidelijk afgebouwd.

Dat betekent dat het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen op of na 1 januari 2024 wordt verlaagd (per 1 januari 2025) en afgeschaft (per 1 januari 2026). Voor arbeidsrelaties die vóór 1 januari 2024 zijn gestart, blijft het loonkostenvoordeel echter van kracht. Deze geleidelijke afbouw van de regeling vindt plaats omdat de overheid werkgevers wil aanmoedigen om op alternatieve manieren oudere werknemers in dienst te nemen.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Wilt u graag weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan telefonisch contact op met één van onze medewerkers. Ons telefoonnummer is 038 720 0821. Of u kunt een e-mail sturen naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht