Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Bovib keurmerk wijzigingen april 2020

Bovib keurmerk wijzigingen april 2020

Bovib

De Bovib heeft in april 2020 haar keurmerk gewijzigd. De gewijzigde normpunten worden vanaf mei 2020 getoetst. 

Doel

Het doel van de wijzigingen hebben betrekking op een aantal zaken. Op de eerste plaats vindt men het belangrijk dat er op elementaire onderdelen aansluiting wordt gevonden bij het SNA keurmerk. Immers veel van de Bovib leden zijn ook NEN 4400-1 gecertificeerd. 

Daarnaast wil men meer borging aangaande de financiële risico’s van de onderneming en inzicht in de keten van leveranciers met betrekking tot ingehuurde arbeidskrachten en uitbesteed werk. 

Pilot

Er is afgesproken dat een aantal van deze nieuwe normpunten als pilot worden beschouwd. Dit betekent dat uw inspectieinstelling er wel een opmerking over maakt in de rapportage maar dat het niet als afwijking kan worden opgenomen. Dit geldt in ieder geval voor geheel 2020. In 2021 zullen deze punten worden geëvalueerd en daar waar nodig worden bijgesteld. 

In het keurmerkdocument van april 2020 zijn op pagina 19 de pilot normpunten geel gearceerd.  

Wat is er dan gewijzigd?

Hieronder de hoofdlijnen van deze wijzigingen:

 • Basis eisen onderneming
  De onderneming dient inzicht te geven in de bedrijfsactiviteiten die door de onderneming worden uitgevoerd. De verschillende bedrijfsactiviteiten moeten gegroepeerd uit de financiële administratie blijken. Met andere woorden, leden die diverse activiteiten hebben, bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en het aannemen van werk, zullen inzichtelijk moeten maken welke omzet en kosten op deze activiteiten betrekking hebben.
 • Overeenkomsten
  Uit de overeenkomsten met opdrachtgevers dient voldoende duidelijk te zijn wat de aard van de opdracht is. Zo moet duidelijk blijken of er sprake is van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, of het aannemen van werk. Deze schriftelijke afspraken moeten er ook zijn met eventuele leveranciers waarvan arbeidskrachten worden ingeleend of werk aan wordt uitbesteed.Daarnaast dienen er in deze overeenkomsten afspraken te zijn gemaakt over het aantal schakels  in de keten van leveranciersWij komen vaak tegen dat bijvoorbeeld slechts één schakel dieper in de keten mag worden ingezet om arbeidskrachten te leveren. Afspraken over het maximaal aantal schakels in de keten (leveranciers) voorkomt een onnodig lange keten aan leveranciers Een lange keten is slecht beheersbaar, risico’s aangaande continuïteit en aansprakelijkheid liggen dan op de loer. 
 • Financiële verplichtingen
  De quick ratio uit de jaarrekening “(debiteuren+liquide middelen)/kort vreemd vermogen” moet gezond zijn. Als gezonde waarde wordt beschouwt 1 of hoger. Dit zegt iets over de vraag of de onderneming in staat is om met zijn op korte termijn beschikbare middelen de kortlopende verplichtingen te betalen. Daarnaast dient de jaarrekening binnen 7 maanden na afloop van het boekjaar definitief te zijn uitgebracht.Tevens dient de onderneming een schriftelijke cash management procedure te hebben. Deze moet helpen bij het plannen, volgen en sturen van geldstromen om zo een correct gebruik en beschikbaarheid van de liquide middelen te garanderen.  
 • Aansluiting SNA (NEN 4400-1)
 1. ZZP
  Van ZZP’ers dient in het vervolg een KVK-uittreksel in het bezit te zijn dat maximaal drie maanden oud is. Dit gerekend vanaf de datum van ondertekening van de eerste overeenkomst en bij vervolg overeenkomsten niet ouder dan 1 jaar vanaf de datum van ondertekening van die overeenkomst. Tevens dient er indien kosten in rekening gebracht worden voor het gebruik van hulpmiddelen, materialen, e.d deze kosten schriftelijk overeengekomen te zijn de ZZP’er. 
 2. Identificatie van de onderneming en loon- en personeelsadministratie
  Er is voor deze onderdelen voor een groot deel aansluiting gezocht bij de normpunten van de SNA (NEN 4400-1). De impact van deze aanpassingen is relatief klein. Wij hebben een gedetailleerd overzicht voor u beschikbaar. 

Meer weten?

Een uitvoerige presentatie over alle wijzigingen in de norm is bij Bureau Cicero op te vragen, stuur daarvoor een e-mail naar info@cicero.nl.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht