Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Bureau Cicero geaccrediteerd voor SNF Inhuur Register

Bureau Cicero geaccrediteerd voor SNF Inhuur Register

Bureau cicero geaccrediteerd

De raad voor accreditatie heeft onze scope uitbreiding goedgekeurd om ondernemingen te beoordelen op naleving van de SNF inhuur norm. Deze norm wordt beheert door de stichting normering flexwonen (SNF), u kunt het openbaar register raadplegen op de website van de Stichting Normering Flexwonen.

Het is belangrijk dat ondernemingen deugdelijke huisvesting aanbieden aan arbeidsmigranten. De SNF normen toetsten hierop. Ook de WAS (Wet aanpak schijnconstructies) vereist dat ondernemingen die huisvestingskosten inhouden op het loon van medewerkers gebruik maken van gecertificeerde huisvesting. Op deze manier borgen we met elkaar de kwaliteit en beheersen we de risico’s.

Bureau Cicero werkt daarin samen met haar partner SKW Certificatie. Daarom kunt u voor beide normen terecht binnen deze samenwerking.

Bureau Cicero is een type – A inspectie instelling geregistreerd onder nummer I 225 bij de raad voor accreditatie.

Bureau Cicero geaccrediteerd – SNF

Een organisatie die is opgenomen in het register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Jaarlijks vindt bij deze organisaties een administratieve inspectie plaats. Waarin men controleert of álle locaties zijn opgegeven bij SNF en of ze aan de eisen van goed werkgeverschap en toezicht en beheer voldoen. Gedurende het jaar worden álle locaties waarvoor de organisatie zelf verantwoordelijk is (Eerst-verantwoordelijk) geïnspecteerd of deze voldoen aan alle SNF-normen. De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid, toezicht en beheer. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Alle locaties die de organisatie betrekt bij andere SNF-geregistreerde ondernemingen en die al via die onderneming door SNF-inspecteurs worden gecontroleerd, moeten wel door de onderneming worden gemeld, maar hoeven niet nogmaals te worden geïnspecteerd. Zo worden alle locaties periodiek geïnspecteerd, maar in principe niet ‘dubbel’.

De normenset voor de SNF-norm voor huisvesting van arbeidsmigranten kunt u downloaden.

Een organisatie die is opgenomen in het SNF register, mag voor het register het van toepassing zijnde keurmerklogo van de Stichting Normering Flexwonen voeren. Op het gebruik van het keurmerklogo is het reglement keurmerklogo van toepassing. Deze vindt u hier.

Op de informatiekaart (normonderdeel 10) moeten verplichte onderdelen worden opgenomen: adres, aantal bedden, tekst in Nederlands en Engels plus QR-codes. Het Word-format voor deze informatiekaart kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie over het SNF keurmerk klik hier.

Plaats een bericht