WTTA en huisvesting

Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) en huisvesting De Wet Toelating Terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) wordt in mei behandeld in de 2e kamer. Er

Lees Verder

SNF nieuwe norm en eisen aan huisvesting per 01-01-2024

Met de komst van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta), zal er mede veel veranderen ten aanzien van de eisen die gesteld worden

Lees Verder

Alle locaties in België & Duitsland moeten voor SNF geïnspecteerd worden

Tot op heden moesten alleen de locaties tot 50 kilometer over de grens worden geïnspecteerd voor SNF. Vanaf 1 januari 2024 gaat hier verandering

Lees Verder

Wet Goed Verhuurschap

Per 1 juli 2023 gelden er voor verhuurders en verhuurbemiddelaars nieuwe regels waar zij zich aan dient te houden. De Wet Goed Verhuurschap moet

Lees Verder

SNF: aanpassing norm en reglement

Per 1 februari 2023 is een nieuwe norm en reglement registratie van kracht. In deze nieuwe norm zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste

Lees Verder

Uitzendkrachten en huisvesting

Krapte op de arbeidsmarkt en de problematiek rondom huisvesting, twee veel besproken onderwerpen die ook in de uitzendwereld elkaar raken. Door de krapte op

Lees Verder

Wijzigingen SNF-keurmerk per 1 september 2021

Het bestuur van SNF heeft eind 2019 besloten om wijzingen door te voeren in het SNF keurmerk. Hiermee verdwijnen de bestaande registers SNF regulier

Lees Verder

Nieuwe norm SNF-regulier register per 1 juni

Per 1 juni 2021 is er een nieuwe SNF-regulier norm van toepassing. Daarom geven we u graag een update. Een belangrijke verandering in de

Lees Verder

SNF register maandelijks bijwerken

Werkgevers die werknemers huisvesten kunnen deze huisvesting laten certificeren via Stichting Normering Flexwonen (SNF). Dit locatieregister moet maandelijks bijgewerkt worden. Ook voor het SNF-inhuur

Lees Verder

SNF Normwijzigingen per 1 september 2019

In de normen en reglementen heeft Stichting Normering Flexwonen een aantal inhoudelijke wijzigingen en toevoegingen doorgevoerd, naast tekstuele verbeteringen en extra uitleg. Op de

Lees Verder

Bureau Cicero geaccrediteerd voor SNF Inhuur Register

De raad voor accreditatie heeft onze scope uitbreiding goedgekeurd om ondernemingen te beoordelen op naleving van de SNF inhuur norm. Deze norm wordt beheert

Lees Verder