Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Coronasteunpakket weer verlengd

Coronasteunpakket weer verlengd

Coronasteunpakket weer verlengd

Coronasteunpakket weer verlengd tot en met 31 januari 2022

Het demissionair kabinet heeft besloten het grootste deel van het coronasteunpakket voor het bedrijfsleven nogmaals te verlengen. Lees hier meer over de hervatting van corona steunregelingen.

Naast de NOW (loonkosten) en TVL (vaste lasten) is ook de bijzondere uitstelregeling voor belastingen weer opengesteld voor ondernemingen.

Hervatting oude regelingen maar met nieuwe voorwaarden.

De meeste subsidieregelingen starten vanaf 1 januari 2022. Aanvragen geschied op de gebruikelijke wijze.

De bijzondere uitstelregeling voor belastingen die uw onderneming reeds had bij de Belastingdienst in 2020 of 2021 (de aanvullende uitstelregeling), wordt automatisch door de Belastingdienst verlengd tot en met 31 januari 2022.

Belangrijk om te weten is; dat voor alle belastingen die u als onderneming dient te betalen vanaf 1 februari 2022 geen uitstel is verleend.

Lukt het door de coronacrisis ná 1 februari 2022 uw onderneming niet om op tijd te voldoen aan haar betalingsverplichtingen? Kijk dan op de site van de belastingdienst Betalen en ontvangen of u regulier uitstel of een betalingsregeling krijgt. Ook bellen met de Belasting Telefoon is in deze een optie: 0800 – 0543.

Mogelijk komen er nieuwe regelingen t.a.v. het bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Hiervan is op het moment van schrijven (27 december 2021) nog niets bekend.

Terugbetalingsregeling belastingen start op 1 oktober 2021 en duurt maximaal 5 jaar

De eerder bekendgemaakte terugbetalingsregeling van maximaal 5 jaar die op 1 oktober 2022 ingaat blijft van kracht en start op 1 oktober 2021.  Deze terugbetalingsregeling geldt voor alle openstaande belastingbedragen die op basis van de bijzondere uitstel van betalingen op 1 oktober 2021 nog openstaan. 

Coronasteunpakket weer verlengd: gevolgen voor de praktijk:

Voor ondernemingen is de ‘oude’ uitstelregeling op 30 september 2021 geëindigd. Dit betekent dat vanaf 1 oktober 2021 alle belastingen die voor oktober uitgesteld waren weer tijdig betaald dienden te worden.

Let op: dit is met terugwerkende kracht gewijzigd en de lopende belastingverplichtingen die vanaf 1 oktober 2021 vervallen zijn kunnen nu alsnog in de nieuwe uitstelregeling vallen.

De belastingen die in de ‘nieuwe’ uitstelregeling in aanmerking komen voor aanvullend uitstel zijn de belastingen die tot en met 31 januari 2022 voor betaling vervallen. Met een bestaande aanvullende uitstelregeling hoeft u hiervoor niets te doen. Alle belastingen die vanaf 1 februari 2022 vervallen dient u weer volledig en tijdig te voldoen.

Heeft uw onderneming nog geen aanvullende uitstelregeling verkregen in 2020 of 2021, dan dient u deze alsnog bij de Belastingdienst aan te vragen om gebruikt te kunnen maken van de bijzonder uitstelregeling die tot en met 31 januari 2022 van kracht is.


Let op: voor de kwartaalaangifte BTW van het eerste kwartaal 2022 geldt dus geen uitstelregeling, daar deze pas vanaf 1 april 2022 vervalt.

Kijk HIER voor welke belastingen u als onderneming bijzonder uitstel kunt aanvragen i.v.m. de coronacrisis.

Bron: Belastingdienst

Plaats een bericht