Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Covid-19 SNA norm; uitstel van betaling en G-rekening

Covid-19 SNA norm; uitstel van betaling en G-rekening

Voor de NEN 4400 inspecties ten behoeve van inschrijving in het SNA register zijn twee zaken van belang:

1. Hoe om te gaan met uitstel van betaling

Van belang is dat u tijdig en correct uw aangiftes doet. De boekhouding moet in orde zijn. Dit is vereiste voor uitstel en de inspectie.

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. U kunt uitstel vragen na aangifte en ontvangst van de aanslag. Lees meer op de website van de belastingdienst.

Hoe vraagt u voor 3 maanden uitstel aan?

Dat kan op 2 manieren:

  • Online, u kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen via dit online formulier
  • Schriftelijk, stuur uw verzoek om uitstel met motivatie naar:
    Belastingdienst
    Postbus 100
    6400 AC Heerlen

Wanneer uw verzoek is ontvangen stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. De onderneming ontvangt automatisch uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Een boete voor het niet tijdig betalen van uw omzetbelasting of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

LET OP! Het melden van betalingsonmacht t.b.v. deze aanvraag is niet meer nodig .
Voor meer informatie ze ook: Ministerie, aparte melding betalingsonmacht niet nodig.

Uitstel voor langer dan 3 maanden?

Is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort? Dan kunt u schriftelijk voor een langere periode dan 3 maanden uitstel aanvragen. Kijk dan voor de voorwaarden en meer informatie op deze pagina van de belastingdienst.

Tot nadere orde geldt het volgende voor de inspecties voor het SNA-keurmerk:

Wordt er tijdens inspectie vastgesteld dat verplichtingen inzake afdracht loonheffingen en omzetbelasting niet tijdig of volledig is voldaan en aangetoond kan worden dat er bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd, dan heeft dit geen direct effect op de certificering. Afhankelijk van hoe de overheidsmaatregelen zich de komende tijd verder ontwikkelen, zal bekeken worden hoe een en ander gemonitord gaat worden.

Zie ook: Stichting Normering Arbeid

2. Omgaan met de G-rekening

Een opdrachtgever die in aanmerking wenst te komen voor de disculpatieregeling moet 25% storten op de G-rekening van een onderneming die ingeschreven staat in het register van SNA. Bij inleen van medewerkers of opdrachtverstrekking aan een niet-NEN 4400 gecertificeerde onderneming moet 55% (of bij BTW verlegd 40%) van de factuurwaarde gestort worden op de G-rekening van de niet-NEN 4400 gecertificeerde leverancier. Hierdoor kan reservoirs van geblokkeerde liquiditeit op de G-rekening ontstaan. De belastingdienst heeft geen beslissing genomen om het beleid op deze punten te veranderen, waardoor SNA deze normpunten ook niet (tijdelijk) buiten werking kan stellen. De enige mogelijkheid die nu open staat is om deblokkering aan te vragen voor geld op de G-rekening, als aangetoond kan worden dat aan alle verplichtingen is voldaan en er een overschot op de G-rekening is.

Plaats een bericht