Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / IKB PSB / IKB PSB wijzigingen per 1-9-2021

IKB PSB wijzigingen per 1-9-2021

IKB wijziging per 1-9

Met ingang van 1 september 2021 worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het IKB PSB. Het doel is het verduidelijken van de IKB PSB Norm.

In de nieuwsbrief van IKB PSB werd aandacht besteed aan deze wijzigingen. Deze zijn ook terug te vinden op de website van Avined. In dit artikel geven we de grootste veranderingen weer in de 3 onderdelen.

1: Veranderingen in de Algemene voorwaarden

Artikel 9, rondom het register met erkende IKB PSB bedrijven is verbreed. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt om bedrijven uit het register door te halen bij bijv. een schorsing of beëindiging.

Hierdoor is het voor pluimveehouders eenvoudiger te zien of een pluimvee servicebedrijf nog een actieve IKB PSB-erkenning heeft.

2: Veranderingen in Bijlage 1.1 Voorschriften IKB PSB

 • Voor alle PSB-activiteiten geldt: de passages ‘Indien geen bedrijfsauto’s aanwezig’ zijn verwijderd (voorschriften A14, D05, D06, E03, E04, F02 en F03). Ter verbetering van de controlemogelijkheden, is in de Certificatie criteria opgenomen dat bedrijfsgoederen bij de aangekondigde controle aanwezig moeten zijn.

 • Voor alle PSB-activiteiten geldt: de verplichting voor het versturen van een opdrachtbevestiging blijft bestaan. De onderstaande punten komen terug op de opdrachtbevestiging:
  • Naam van de pluimveehouder;
  • Locatie of vermelding KIPnummer waar de werkzaamheden plaatsvinden;
  • Aard van de werkzaamheden;
  • Datum uitvoering van de werkzaamheden;
 • Het goedkeuringsnummer van de Belastingdienst van de goedgekeurde (raam) modelovereenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer (ZZP).

Voor de opdrachtbevestiging geldt dat niet langer verplicht gesteld wordt dat de volgende gegevens vermeld dienen te worden:

 • Het adres van de pluimveehouder (voorschrift A25b);

 • Tijdstip aanvang van de werkzaamheden (voorschrift A25f).

Let op: deze informatie (adres en tijdstip) moet na afloop van de werkzaamheden wel op de werkbon staan (reeds bestaande verplichting).

 • Alle PSB-activiteiten: bij voorschrift A13 is de interpretatie aangevuld met een toelichting bij ‘’bijzondere omstandigheden’’. Door toevoeging van deze toelichting komen de voorschriften A25g en A27k te vervallen.

3: Veranderingen in Bijlage 2. Certificatiecriteria IKB PSB

In artikel 6, lid 2e, is verwerkt dat bedrijfsgoederen, zoals bijvoorbeeld de (bedrijfs)auto’s aanwezig moeten zijn bij de aangekondigde controle.

Heeft u binnenkort een IKB PSB controle, let er dan op dan u voldoet aan bovenstaande wijzigingen.

Bron: Avined

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht