Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Jeugd-LIV uurlooncriteria juli 2023

Jeugd-LIV uurlooncriteria juli 2023

Jeugd-LIV

De uurlooncriteria voor het jeugd-LIV gaat men per 1 juli 2023 aangepassen op basis van het gemiddelde minimumloon van januari 2023 en juli 2023. De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Deze regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het jeugd-LIV gaat men per 1 januari 2024 afschaffen

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming aan werkgevers met mensen in dienst die een loon verdienen rond het minimumloon. De uurloongrenzen voor het LIV stelt men elk jaar vast per 1 januari op basis van het minimumloon van januari.

De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon compenseert werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon. De uurlooncriteria voor het jeugd-LIV worden met ingang van 1 juli 2023 gewijzigd op basis van het gemiddelde minimumloon van januari 2023 en juli 2023.

Uurlooncriteria voor het jeugd-LIV in 2023

Leeftijd bereikt op 31-12-2022OndergrensBovengrens
20 jaar€ 9,79€ 12,04
19 jaar€ 7,34€ 10,89
18 jaar€ 6,12€ 8,17

Voorwaarden jeugd-LIV

In het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend wordt het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV vastgesteld. De werkgever heeft recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De werknemer heeft op dit moment een dienstverband bij de werkgever en ontvangt loon voor het werk dat hij bij de werkgever doet (loon uit tegenwoordige dienstbetrekking).
  • De werknemer is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.
  • De werknemer is op 31 december van het voorgaande jaar 18, 19 of 20 jaar.
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd en dat voor 2022 valt binnen de volgende onder- en bovengrens.

Afschaffing per 2024

Ter dekking van de temporisering van de AOW-leeftijd is het jeugd-LIV per 2020 gehalveerd. Per 1 januari 2024 gaat met het jeugd-LIV afschaffen.

Bron: Salarisvanmorgen.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht