Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / NEN 4400-1 / 30% regeling in 2020 – alle belangrijke aspecten

30% regeling in 2020 – alle belangrijke aspecten

30% regelingen belangrijke aspecten

30% regeling in 2020 – belangrijkste aspecten | Het is mogelijk om van werkgever te wisselen met behoud van de 30%-regeling. Hoe dit in zijn werk gaat en wat de 30% regeling inhoud leest u in dit artikel.

Wat moet u doen als een potentiële werknemer een 30%-regeling heeft en bij u komt werken met behoud van deze regeling? Het antwoord is niet direct eenvoudig te geven.

Voor een aantal beroepsgroepen is het moeilijk om de geschikte mensen te vinden.  Bij deze beroepsgroepen probeert de overheid het aantrekkelijk te maken voor buitenlandse werknemers om in Nederland te komen werken.

Werkgevers mogen de extra kosten voor levensonderhoud (extraterritoriale kosten) belastingvrij vergoeden of verstrekken. Deze extraterritoriale kosten zijn een gerichte vrijstelling onder de werkkostenregeling (WKR). De werkgever moet hiervan  een administratie bijhouden maar in alle redelijkheid gemaakte kosten mag de werkgever dus vergoeden zonder dat hierover loonbelasting betaald hoeft te worden.

Maar het kan ook makkelijker door het gebruik van de 30%-regeling. De 30%-regeling maakt het mogelijk om extra kosten, voor bijvoorbeeld woonlasten en verzekeringen, onbelast te vergoeden, zonder dat de omvang hiervan onderbouwd moet worden aan de hand van bonnen of nota’s.
De werkgever mag tot maximaal 30% van het loon onbelast uitbetalen.

Indien er gebruikt wordt gemaakt van de 30%-regeling hoeft de werkgever zoals vermeld geen bewijs aan te leveren voor de vergoedingen en daarmee dus ook geen administratie meer bij te houden.

Op de website van de Belastingdienst staat een formulier voor de aanvraag van de 30%-regeling:

Ook meer dan 30% kosten vergoeden mogelijk?

Indien er naast deze 30% van het loon nog meer is uitbetaald, dan is dat gedeelte wel loon voor de belasting. U kunt dit loon echter wel aanwijzen als eindheffingsloon. Zijn de werkelijke kosten hoger dan 30% van het loon, dan maakt men beter rechtstreeks gebruik van de gerichte vrijstelling.
De 30%-regeling mag dan niet meer gebruikt zijn en er moet een administratie worden bijgehouden.

Wisselen van werkgever

Het is mogelijk om van werkgever te wisselen met behoud van de 30%-regeling. Dit onder de voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever wordt gesloten binnen 3 maanden na het beëindigen van de werkzaamheden voor de oude werkgever. De nieuwe werkgever moet samen met de werknemer een verzoek indienen bij de belastingdienst. De periode waarin eerder al gebruik werd gemaakt van de 30% regeling wordt dan afgetrokken van de werkingsduur van de nieuwe beschikking. Een en ander is overigens afhankelijk van de vraag of de werknemer een persoonlijke 30% beschikking heeft of dat de ‘oude’ beschikking alleen toepasbaar is bij de ‘oude’ werkgever. Dit staat duidelijk op de beschikking vermeld.

In dit laatste geval moet u altijd een verzoek tot omzetting van deze beschikking naar u als nieuwe werkgever indienen. Een persoonlijke beschikking van de medewerker kent geen vaste toepassing bij een vaste werkgever en kan dus zonder omzetting direct toegepast worden.

Indien een werkgever de werknemer uitzendt naar een Nederlands onderdeel van het concern, kan het zijn dat de werkgever formeel bij de werkgever in dienst blijft. In die situatie kan de werkgever onder voorwaarden gebruik maken van de 30% regeling, door bijvoorbeeld de werknemer op te nemen in de salarisadministratie van het Nederlandse concernonderdeel.

Voorwaarden 30%-regeling

Niet aan elke buitenlandse werknemer mag de werkgever de extra kosten vergoeden. Alleen wanneer de buitenlandse werknemer aan de volgende voorwaarden voldoet, mag de 30%-regeling worden toegepast. Het zijn cumulatieve eisen, dus aan alle voorwaarden moet  worden voldaan:

 • De werknemer is buiten Nederland geworven of is uitgezonden om in Nederland te komen werken.
 • De werknemer is in loondienst bij de werkgever.
 • De specifieke deskundigheid is bijna niet te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Om aan te tonen dat de buitenlandse werknemer beschikt over specifieke deskundigheid, zijn ook een set criteria in de wet opgenomen:
  • De buitenlandse werknemer verdient in 2020 minstens 38.347 euro bruto op jaarbasis, exclusief de vrije 30 procent kostenvergoeding. In 2019 was dit bedrag 37.743 euro.
  • De buitenlandse werknemer is jonger dan 30 jaar en heeft een Nederlandse mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs of een hiermee gelijkwaardige graad in een ander land dan Nederland. In dat geval mag het salaris wat lager zijn, namelijk 29.149 euro (2019: € 28.690). Dit is exclusief de vrije vergoeding van 30%.\
  • De buitenlandse werknemer doet wetenschappelijk onderzoek bij een bepaalde onderzoeksinstelling. In dat geval mag de werkgever altijd gebruikmaken van de 30%-regeling.
 • De buitenlandse werknemer heeft van de 24 maanden voor zijn eerste werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden buiten Nederland gewoond. De woonplaats moet ook nog eens meer dan 150 kilometer hemelsbreed van de dichtstbijzijnde Nederlandse liggen.
 • De werknemer heeft een geldige beschikking voor de 30% regeling of de werkgever heeft een 30% regeling voor de werknemer toegekend gekregen van de Belastingdienst.

Loondienst

Alleen bij mensen die in loondienst werken is de 30%-regeling toegepast. Het loondienstverband kan wel op 3 verschillende manier worden vormgegeven door werknemers die:

 • voor u werken in een vaste inrichting in Nederland;
 • u uitleent, uitzendt of detacheert op de Nederlandse arbeidsmarkt;
 • voor u in Nederland werken en voor wie u vrijwillig aangifte loonheffingen doet.

Werknemers die werken via een payroll organisatie of uitzendbureau moeten vragen naar de 30% regeling. Alleen de feitelijke werkgever mag de 30% regeling aanvragen en toepassen.

De aanvraag en looptijd van 30% regeling

De 30%-regeling is niet zomaar toepast zonder dat de beschikking hiertoe ontvangen is. Hiervoor moet de werkgever een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst via eerder genoemde link. De aanvraag gaat nog op papier. Na aanvraag beslist de Belastingdienst binnen 16 weken op uw aanvraag.

De beschikking voor de 30%-regeling is voor maximaal 5 jaar afgegeven. Voorheen zijn ze ook voor een langere periode afgegeven. In 2019 en 2020 is er daarom een periode van overgangsrecht.
Voor werknemers die vóór 1 januari 2019 bij een werkgever in dienst zijn gekomen, geldt de 30%-regeling mogelijk langer. Op de site van de Belastingdienst is de overgangsregeling terug te vinden.

Er ontstaat nooit een ‘recht’ op de 30%-regeling. Werkgever en werknemer hebben nooit de zekerheid dat de voorwaarden voor de regeling hetzelfde blijven of dat zij in de toekomst aanspraken kunnen maken op de regeling.

De werkgever moet, ook na ontvangst van de beschikking, blijven toetsen of de buitenlandse werknemer nog voldoet aan de eisen voor de regeling. De inkomensnorm veranderd jaarlijks.
Dit betekent dat de werkgever, om gebruik te maken van de regeling, het salaris van de werknemer jaarlijks tot ten minste dat bedrag moet verhogen.

De 30% regeling is een fiscale facilitering. Let goed op dat in de arbeidsovereenkomst de 30% regeling ook goed is vastgelegd. De 30% regeling is geen uitruil regeling waarbij, zoals bij het cafetaria model, een deel van het bruto loon dat in eerste instantie is toegekend is ingehouden en vervolgens netto weer is toegekend. De 30% regeling kent in deze zin diverse haken en ogen. U kunt bij het toepassen ervan het beste uw adviseur, die goed op de hoogte is van deze regeling, raadplegen. Zo voorkomt u dat er fiscaal of arbeidsrechtelijk een situatie ontstaat die niet voldoet aan wet- en regelgeving.

Bron: salarisnet

Heeft u vragen? Wij komen graag met u in contact!

Plaats een bericht