Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Plannen ZZP verduidelijkt

Plannen ZZP verduidelijkt

Plannen ZZP verduidelijkt

Plannen ZZP verduidelijkt

Minister van Gennep en staatssecretaris van Rij hebben de voortgangsbrief over werken met en als zelfstandigen gedeeld met de Tweede Kamer. In deze brief worden de plannen geschetst voor het vervangen van de wet DBA.

In de plannen wordt ingezet op 3 lijnen:

  • gelijker speelveld
  • verduidelijking van regels ter beoordeling arbeidsrelatie (inclusief rechtsvermoeden)
  • verbetering van de handhaving op schijnzelfstandigheid.

Gelijker speelveld

De plannen rond een gelijker speelveld zijn niet nieuw. Genoemd worden de (versnelde) afbouw van de zelfstandigenaftrek, de afschaffing van de fiscale oudedagsreserve en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Verduidelijking regels beoordeling arbeidsrelatie en rechtsvermoeden

Het kabinet wil gelet op dit belang de regelgeving rondom de beoordeling van arbeidsrelaties verduidelijken. En het grijze gebied tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Doel van deze maatregel is de duidelijkheid te vergroten voor werkenden, werkgevenden, uitvoeringsorganisaties en rechtspraak. Dit is niet alleen gericht op het bieden van bescherming van diegenen die daarop recht hebben, maar ook om echte zelfstandigen meer duidelijkheid te geven over de ruimte om te ondernemen.

Het kabinet wil de open norm ‘werken in dienst van’ (gezag) uit artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek verduidelijken.

Ook werkt het kabinet aan een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst, gekoppeld aan een uurtarief, zoals ook voorgesteld in het MLT-advies van de SER. Dit rechtsvermoeden is vooral gericht op werkenden met een minder goede onderhandelingspositie. Een tariefgrens kan hierbij een goede en relatief eenvoudige indicatie bieden. Welke tariefgrens men uiteindelijk gaat hanteren, gaat men nader onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan naar verwachting een onderbouwd voorstel voor een rechtsvermoeden gekoppeld aan een tariefgrens worden gedaan.

Verbetering van handhaving op schijnzelfstandigheid

Handhaving is noodzakelijk om een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een houdbaar belasting- en sociale verzekeringsstelsel te ondersteunen. Op dit moment vindt de beoordeling op de kwalificatie arbeidsrelatie voor de loonheffingen plaats. Echter wel binnen de kaders van het handhavingsmoratorium dat het kabinet heeft ingesteld. Dat betekent dat corrigerend wordt opgetreden ingeval van kwaadwillende onjuiste kwalificatie van de arbeidsrelatie. Of als aanwijzingen van de Belastingdienst, dat sprake is van een dienstbetrekking, niet binnen redelijke termijn zijn opgevolgd.

Het kabinet heeft de ambitie de handhaving, binnen de mogelijkheden van de bestaande wet- en regelgeving, op korte termijn te versterken en verbeteren en uiterlijk op 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium volledig op te heffen.

Hierbij de link naar de kamerbrief:

Bron: Rijksoverheid.nl

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@bureaucicero.nl.

Plaats een bericht