Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / SNF nieuwe norm en eisen aan huisvesting per 01-01-2024

SNF nieuwe norm en eisen aan huisvesting per 01-01-2024

SNF nieuwe norm

Met de komst van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta), zal er mede veel veranderen ten aanzien van de eisen die gesteld worden aan werkgevers die direct of indirect huisvesting ter beschikking stellen aan hun werknemers. Werkgevers die ABU of NBBU lid zijn kennen de eis waarbij alle huisvestingslocaties over het SNF-keurmerk dienen te beschikken. Het is hierbij niet van belang of dat de huisvesting gepaard gaat met een eigen bijdrage van de medewerker (of inhouding op het loon door de werkgever). Ook wanneer de huisvesting kosteloos is voor de werknemer en door de werkgever ter beschikking is gesteld, dient deze SNF-gecertificeerd te zijn.

Deze eisen zullen dan voor alle uitzenders, detacheerders, payrollers en andere werkgevers gelden die onder het Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) toelatingsstelsel vallen. De beoogde ingangsdatum hiervan is 1 januari 2026. Voor alle werkgevers die nu gebruikmaken van huisvesting die nu nog niet SNF-gecertificeerd is, zal het raadzaam zijn de eisen van deze norm te kennen en ook toe te passen. Een groot misverstand is dat bepaalde (tijdelijke) vormen van huisvesting, zoals hotels, vakantiehuisjes, B&B niet onder de SNF-certificeringseisen vallen. Onderstaand vindt u een link naar de nieuwe SNF-norm per 1 januari 2024.

Nieuwe norm en reglementen beschikbaar

De norm en reglementen wijzigen op 1 januari 2024. De aangepaste norm en het reglement registratie zijn nu te vinden op de website.

Het hierin opgenomen deel A) Normenset voor jaarlijkse administratieve inspectie wordt door Bureau Cicero gecontroleerd indien u door ons de SNF-administratieve inspectie laat verzorgen. De meeste grote aanpassingen in de norm zijn eerder al gecommuniceerd. Daarover leest u meer in deze nieuwsbrief.. Zorg ervoor dat u de normwijzigingen kent en dat u de aanpassingen doorvoert binnen uw locaties, zodat deze aan alle eisen voldoen. Ook als u in 2023 al inspecties heeft gehad. De ad-hocinspecties kunnen ook bij uw locaties worden uitgevoerd. De inspectie op locatie wordt door een andere door u gekozen inspectie instelling verzorgd.

Met ingang van 1 januari 2024 moeten álle locaties in België en Duitsland worden geïnspecteerd

Tot op heden moesten alleen de locaties tot 50 kilometer over de grens worden geïnspecteerd. Die beperking vervalt per 1 januari 2024. Vanaf dan moeten alle locaties in België en Duitsland die door SNF-ondernemingen worden ingezet voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden geregistreerd in Informis én worden geïnspecteerd.

Dit wordt opgenomen in de nieuwe versie van de norm die per 1 januari 2024 zal gelden.

Bron: SNF.nl

Elke maand publiceren wij verschillenden nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waar wij de afgelopen tijd over geschreven hebben? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen.

Wilt u maandelijks op de hoogte gehouden worden van alle actuele onderwerpen rondom de flexbranche? Stuur dan een mail naar contact@cicero.nl en u ontvangt maandelijks onze nieuwsbrief.

Wilt u weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via ons telefoonnummer 038 720 0821 of stuur een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht