De Wet DBA

wet dba

De Wet DBA: wat zijn de criteria bij de beoordeling arbeidsrelatie / gezagsverhouding of aanwijzing?

Bij de beoordeling van arbeidsrelaties en bij het vaststellen van een loondienstbetrekking, toetst de fiscus (model)overeenkomsten en de feitelijke omstandigheden aan de hand van specifieke critaeria. De publicatie van deze criteria is door de Tweede Kamer bedongen bij het akkoord gaan met de wet DBA.

In deze publicatie is tevens een toelichting opgenomen over het onderwerp ‘verstrekken van aanwijzingen en het verschil met een gezagsverhouding’. Onder andere aan de hand hiervan kunt u zelf nagaan of overeenkomsten of feitelijke omstandigheden bij de inzet van ZZP’ers wel of niet voldoen.

Bij gebruik van het tussenkomstmodel (waarbij uw organisatie een opdracht van de opdrachtgever aanneemt en deze laat uitvoeren door een ZZP’er) bent u verplicht zowel de overeenkomst met uw opdrachtgever als ook de overeenkomst met de ZZP’er te toetsen op deze criteria. In beide gevallen dient het te gaan om een Overeenkomst van opdracht (BW 7:400).

Bij gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomst Tussenkomst ZZP’ers is bij overeenkomstige toepassing in de praktijk voorafgaande vrijwaring verleend.

BRON: Belastingdienst

Belangrijke links:
Kenmerken dienstbetrekking
Handreiking beoordelingskader Wet DBA

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht