Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Lagere basispremie WAO/WIA voor kleine werkgevers in 2022

Lagere basispremie WAO/WIA voor kleine werkgevers in 2022

Voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof ook wel WAO/WIA-premie genoemd) betaalden alle werkgevers tot 2021 hetzelfde premiepercentage. Met ingang van dit jaar betalen de kleine werkgevers minder.

Kleine werkgevers hebben bij ziekte van werknemers dezelfde verplichtingen als grote werkgevers. Echter hebben zij minder mogelijkheden om aan deze verplichtingen te voldoen. Door grote en kleine werkgevers verschillende premies te laten betalen, komt er extra geld vrij voor kleine werkgevers. Zij kunnen dit geld dan gebruiken om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid of andere maatregelen treffen voor preventie en re-integratie.

Wanneer bent u kleine werkgever?

Vanaf 2022 ligt de loongrens tussen kleine en grote werkgevers op 25 maal het gemiddelde loon per werknemer per jaar. U bent een kleine werkgever als u maximaal 25 maal het gemiddelde loon betaalt. De grens voor kleine werkgevers ligt voor het jaar 2022 bij € 882.500 euro. Deze grens is flink verhoogd (was € 346.000), waardoor meer werkgevers onder de categorie kleine werkgevers vallen (dit was voorheen 10 maal het gemiddelde loon).

Betaalt u meer dan 25 maal het gemiddelde loon? Dan bent u een middelgrote of grote werkgever.

Hulpmiddel: op de beschikking Werkhervattingskaspremie (WHK-premie) 2022 die uw onderneming in december 2021 heeft ontvangen voor het jaar 2022 staat of u een kleine, middelgrote of grote werkgever bent. Deze beschikking is ook bepalend voor de vraag of u voor de WAO in 2022 de lage premie mag toepassen.

WAO premie differentiatie en verschil tussen premie hoog en premie laag

In 2021 was de WAO premie voor alle werkgevers 7,03% (exclusief opvang kinderopvang 0,5%)*.

In 2022 is de WAO premie laag voor kleine werkgevers 5.49% (exclusief opvang kinderopvang 0,5%) en de WAO premie hoog voor middelgrote/grote werkgevers 7,05% (exclusief opvang kinderopvang 0,5%).

*de premieopslag van 0,5% voor kinderopvang wordt door veel loonpakketten samen met de WAO- premie gehanteerd als 1 percentage. Let dus goed op dat bij het invoeren van de premie voor 2022 hier ook rekening mee gehouden wordt indien dit het geval is.

Lagere basispremie WAO WIA, wat betekent dit voor de praktijk?

Hanteert u de juiste premie over 2022? Het verschil is ruim 1,5%, het loont zich om de instellingen in het loonpakket hierop te controleren. In de eerste maanden van 2022 hebben wij een aantal onjuiste instellingen in de loonpakketten van opdrachtgevers vastgesteld.

Gebruikt u de lage WAO-premie voor kleine werkgevers, dan dient u ook een WHK-beschikking 2022 voor kleine werkgevers te hebben ontvangen.

Het zou vervelend zijn als u grote werkgever bent, en op dit moment de percentages van kleine werkgever toepast. Dit kan leiden tot een vervelende correctie.
Wanneer u als kleine werkgever de hoge premie gebruikt, dan geeft u een te hoge premie aan.

Bron: Uwv.nl

Plaats een bericht