Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Uurloon en arbeidsduur in cao’s

Uurloon en arbeidsduur in cao’s

uurloon en arbeidsduur

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Stichting van de Arbeid , enige tijd geleden een aanbeveling gepubliceerd voor de centrale sociale partners over de vermelding van de gebruikelijke arbeidsduur en het uurloon in cao’s.

De Stichting van de Arbeid is opgericht op 17 mei 1945. De stichting heeft een belangrijke rol in het vormgeven van de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Na de oorlog wilden vakbonden en werkgeversorganisaties samenwerken bij de wederopbouw van de economie na de oorlog. De Stichting werd het platform om sociale rust en evenwichtige arbeidsverhoudingen in Nederland te bevorderen.

In de statuten is vastgelegd dat de Stichting als overlegorgaan van deze organisaties goede arbeidsverhoudingen zal bevorderen door:

  • Stimuleren van overleg tussen werkgevers en werknemers en tussen hun organisaties
  • Het geven van informatie en advies aan werkgevers- en werknemersorganisaties
  • Kenbaar maken van haar opvattingen aan de overheid en eventueel anderen, gevraagd dan wel ongevraagd
  • Voeren van overleg met de overheid en eventueel anderen
  • Uitvoeren of doen uitvoeren van aan haar opgedragen taken
  • Het aanwenden van alle andere middelen die rechtens toelaatbaar zijn

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht