Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / WGA eigenrisicodrager ook voor flexwerkers

WGA eigenrisicodrager ook voor flexwerkers

Op 1 januari 2017 veranderen de WGA en de Ziektewet. Dan voert de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (BeZaVa) de laatste maatregel door. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding, re-integratie en uitbetaling van WGA-uitkeringen. Vanaf 01-01-2017 kunnen deze zaken alleen nog worden ondergebracht bij één partij. Zoals ook nu het geval is, kunt u kiezen voor het publiek verzekeren via het UWV (premieafdracht bij de belastingdienst) of u brengt al deze taken als eigenrisicodrager (ERD) onder bij een particuliere verzekeraar.

Tot nu toe kon u alleen voor vaste medewerkers eigenrisicodrager worden voor het WGA-risico. Per 01-01-2017 geldt dat u als eigenrisicodrager verplicht bent het WGA-risico voor vaste medewerkers én flexwerkers (eigen medewerkers met een tijdelijk dienstverband) onder te brengen bij een verzekeraar. Per 01-01-2017 geldt dus of ERD voor flexwerkers én vaste medewerkers of geen ERD (publiek bestel).

Let op: Wanneer u ervoor kiest om na 01-01-2017 eigenrisicodrager te worden of te blijven, dan moet u vóór 01-10-2016 uw keuze én een nieuwe garantieverklaring van uw verzekeraar voor de dekking van het WGA-risico voor flexwerkers én vaste medewerkers bij de belastingdienst schriftelijk indienen.

Klik hier voor het formulier voor bestaande en nieuwe ERD-aanvragers.

Indien u geen (tijdige) garantieverklaring indient bij de belastingdienst en u bent nu wél eigenrisicodrager, dan keert u vanaf 01-01-2017 terug in het publiek bestel (geen eigenrisicodrager meer). U kunt dan in de toekomst (na drie jaar vanaf 01-01-2017) ieder half jaar weer besluiten om eigenrisicodrager WGA te worden.

Indien u geen (tijdige) garantieverklaring indient bij de belastingdienst en u bent nu géén eigenrisicodrager (u betaalt nu dus alle WGA-premie aan de belastingdienst), dan blijft alles ongewijzigd. Ook hier geldt dat u na drie jaar vanaf 01-10-2017 weer kunt uitreden en ERD worden.

Bent u na 01-01-2017 ERD dan heeft u het recht om ieder half jaar weer terug te keren in het publiek bestel (voor minimaal 3 jaar). Let op: uw verzekeringspolis kent mogelijk een andere termijn van opzegging.

De keuze of het wel of niet zinvol is om eigenrisicodrager te worden, hangt af van diverse factoren zoals omvang loonsom, verzuimpercentages, branches waarin gewerkt wordt, verhouding tussen kort/lang verzuim, verzuimmanagement, uiteraard de premiepercentages van een verzekeraar en het UWV en vele andere factoren. Een verzekeraar en/of assurantietussenpersoon kan u hierin adviseren.

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht