Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Wet DBA het vervolg…

Wet DBA het vervolg…

Wet DBA het vervolg

In februari 2018 heeft het kabinet aangekondigd de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillende met betrekking tot toepassing van de Wet DBA vanaf 1 juli 2018 te verruimen.

Het tijdpad voor de verruiming van het toezicht op arbeidsrelaties blijft onverminderd van kracht. De handhaving is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van groep kwaadwillenden.

Waar moet je op letten?

Vanaf 1 juli 2018 is de handhaving niet meer beperkt tot de meest ernstige gevallen van kwaadwillendheid. Echter wordt de handhaving verbreed tot alle kwaadwillende. Dit betekent dat de door de Belastingdienst gehanteerde definitie van kwaadwillende is gewijzigd en verruimd.

De Belastingdienst heeft een toezichtsplan per 1 juli 2018 gepubliceerd. Met dit plan heeft de Belastingdienst 3 doelen.

Het 1e doel is toezicht houden op de naleving van arbeidsrelaties.

Het 2e doel is handhavend optreden waar sprake is van kwaadwillendheid.

Het 3e doel is in gesprek gaan met opdrachtgevers over hun praktijkervaringen.

De Belastingdienst heeft aangegeven niet iedere individuele opdrachtgever te kunnen bezoeken en alleen handhavend te kunnen optreden bij kwaadwillende. Tussen juli en december 2018 gaat men minimaal 100 opdrachtgevers bezoeken voor een controle.

In deze selectie zijn de volgende groepen vertegenwoordigd.

  • Opdrachtgevers die tot nu toe niet in beeld zijn geweest bij de Belastingdienst omdat zij geen (model) overeenkomst hebben overlegd.
  • Opdrachtgevers die een (model)overeenkomst hebben ingediend waaronder:
  • Opdrachtgevers die om hen moverende reden de beoordeling hebben afgebroken
  • Opdrachtgevers waarvan de (model)overeenkomst niet is goedgekeurd
  • Opdrachtgevers die werken met een beoordeelde en goedgekeurde (model)overeenkomst

De selectie vindt plaats onder specifiek geselecteerde branches en sectoren en de Belastingdienst heeft aangegeven dat de focus ligt bij opdrachtgevers die nog niet in beeld zijn geweest of die nog niet werken met een goedgekeurde (model)overeenkomst.

Belastingdienst heeft aangegeven dat als zij tijdens hun toezicht een vermoeden hebben dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking een nader onderzoek in gaan stellen.

Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken, welke zich specifiek richten op de toepassing van de Wet DBA, zullen risicovolle branches, sectoren en groepen ondernemingen gedefinieerd worden. Aangekondigd is dat in 2019 aanvullende onderzoeken uitgevoerd worden bij ondernemingen in deze groepen.

Conclusie

Vanaf juli 2018 gaat de Belastingdienst de toepassing op de Wet DBA actief onderzoeken. En gehandhaafd in een grotere dan eerder omschreven kleine groep kwaadwillende en aan de hand van de ervaringen van een eerste groep van ruim 100 ondernemingen worden in 2019 deze onderzoeken uitgebreid.

Bronnen: Belastingdienst.nl, Tweedekamer.nl

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht