Home / Berichten/belastingdienst

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2024 bekend

Op 1 september 2023 heeft het UWV de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas voor 2024 bekend gemaakt. Voor het eerst sinds een aantal jaar dalen de

Lees Verder

Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking.Dat betekent dat de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op

Lees Verder

Cafetariaregeling: bedragen levensonderhoud geïndexeerd

Per 1 januari 2023 zijn de bedragen voor levensonderhoud bij toepassing cafetariaregeling geïndexeerd.In december 2021 is er een akkoord gesloten tussen LTO Nederland en

Lees Verder

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 is gepubliceerd

Op de website van de Belastingdienst is de nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd. Hierin staan de wijzigingen voor 2023. Dit betreffen onder andere de volgende

Lees Verder

Renseigneringsverplichting btw-vrijstelling

De Belastingdienst heeft het toepassingsbereik van de nieuwe renseigneringsverplichting verduidelijkt. Het was onduidelijk of administrieplichtigen ook gegevens van ondernemers die vrijgesteld zijn van de

Lees Verder

Betalingsregeling voor bijzonder uitstel per 1 oktober 2022

Betalingsregeling voor bijzonder uitstel per 1 oktober 2022 Vanaf 1 oktober 2022 start de terugbetalingsregeling voor het bijzonder uitstel. Een van de maatregelen van

Lees Verder

Overzicht openstaande belastingschuld bijzonder uitstel gepubliceerd

In april 2022 is het eerste overzicht van uitstaande belastingschuld bijzonder uitstel i.v.m. coronasteun verzonden naar alle ondernemingen. Dit overzicht dient u goed te

Lees Verder

Einde Coronasteun uitstel voor belastingen m.i.v. 1 april 2022

De Coronasteun voor het bedrijfsleven en de mogelijkheid tot uitstel van betaling voor belastingen eindigt met ingang van 1 april 2022. Dit geldt dus

Lees Verder

Coronasteunpakket en bijzonder uitstel voor belastingen tot 1 april 2022

Met het verlengen van de coronamaatregelen heeft het kabinet ook het coronasteunpakket verlengd. De loonkostensubsidie NOW en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) staan ook

Lees Verder

Onbelaste reiskostenvergoeding zonder onderbouwing: naheffing loonheffingen

Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag blijkt weer hoe belangrijk een onderbouwing van een onbelaste reiskostenvergoeding is. De Rechtbank Den Haag

Lees Verder

Sectorwijziging blijft met max 5 jaar terugwerkende kracht mogelijk

In een recente uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat een sectorwijziging met maximaal 5 jaar terugwerkende kracht mogelijk blijft. Dit kan dus grote

Lees Verder

Verklaring goed betalingsgedrag: Automatisch toegezonden

Het automatisch laten toezenden van de verklaring goed betalingsgedrag is eenvoudig. Handig zodat u bij inspecties altijd een recente versie hebt. Het is ook

Lees Verder