Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / ABU NBBU / Wijziging regels derdelanders Beschermingsrichtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne bevroren

Wijziging regels derdelanders Beschermingsrichtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne bevroren

Wijziging regels derdelanders

Op 1 september 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak waarin een derdelander heeft verzocht om dezelfde rechten te behouden als onder de Richtlijn tijdelijke bescherming in afwachting van zijn hoger beroep. De Raad van State heeft dit verzoek toegekend.

Naar aanleiding van deze uitspraak, heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op 2 september 2023 besloten om de beëindiging van de Richtlijn tijdelijke bescherming voor derdelanders te bevriezen. Dit tot de uitspraak van het hoger beroep in deze zaak. Deze wordt in november 2023 verwacht.

Vanaf 4 september 2023 zouden de vreemdelingen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (de zogenaamde ‘derdelanders’) niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne vallen. Dit betekende dat deze groep vanaf 4 september 2023 niet meer zonder tewerkstellingsvergunning zou mogen werken. Echter door de uitspraak mogen ook derdelanders zonder tewerkstellingsvergunning blijven werken. Zij ontvangen een brief van IND waarin de periode van hun verblijf wordt verlengd. Dit betekent dat zij tot de uitspraak voor hun werkgever kunnen blijven werken, omdat zij onder de Richtlijn blijven vallen.

Derdelanders die al vertrokken zijn uit Nederland en uitgeschreven zijn uit het de Basis Registratie Personen (BRP), vallen niet meer onder de Richtlijn. Deze groep kan niet zonder tewerkstellingsvergunning (blijven) werken.

Bron: nbbu.nl, raadvanstate.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht