Home / Blogs, Specials en Opinie / Pensioenregeling StiPP – overzicht van wijzigingen

Pensioenregeling StiPP – overzicht van wijzigingen

Pensioenregeling StiPP

Alle wijzigingen in de huidige pensioenregeling StiPP en de nog komende wijzigingen in verband met de nieuwe pensioenwet, geven genoeg aanleiding om alles weer eens op een rijtje te zetten.

Nagenoeg alle ondernemingen die voor meer dan 50% van hun loonsom werknemers ter beschikking stellen onder leiding en toezicht van een opdrachtgever, waaronder uitzend- en detacheringsbedrijven, vallen onder de bij wet algemeen verbindend verklaarde pensioenregeling van StiPP.

Ik schrijf ‘nagenoeg alle ondernemingen’ aangezien ondernemingen die een proportioneel deel van hun loonsom in een bepaalde sector ter beschikking stellen de daarbij behorende pensioenregeling moeten volgen. Voorbeelden hiervan zijn de bouw, metaal en beroepsgoederenvervoer sector. Ook ondernemingen die middels Payrolling arbeidskrachten ter beschikking stellen, kunnen een andere regeling volgen. Daarnaast kan er een door StiPP gegeven vrijstelling (dispensatie) van toepassing zijn. Lees daarover meer in volgend artikel: Pensioenakkoord 2019 – Relevante ontwikkelingen 

Hoe ziet de regeling er nu uit

StiPP bestaat uit 2 regelingen: de basis- en de plusregeling. De pensioenregeling is nu nog een beschikbare premieregeling. Dit wil zeggen dat er geld wordt gestort op een pensioenrekening; met dit geld wordt belegd en uiteindelijk het kapitaal opgebouwd.
Vanaf 1 juli 2023 gaat de pensioenregeling direct in bij aanvang van de werkzaamheden voor werknemers van 21 jaar en ouder. Er is daarbij geen wachttijd meer! Er wordt gestart in de basisregeling enkel als er niet eerder in de uitzendsector is gewerkt. Na 52 gewerkte weken wordt de werknemer overgezet naar de plusregeling.

Wel eerder gewerkt in de uitzendsector

Wanneer een werknemer al eerder in de uitzendsector heeft gewerkt, dan is het van belang om goed uit te vragen wanneer de laatste werkzaamheden zijn verricht en of de werknemer al eerder bij Stipp is aangemeld. De eerder opgebouwde gewerkte weken in de StiPP regeling moeten mogelijk worden meegenomen in de nieuwe aanmelding.

Onderstaand een schematisch overzicht voor het vervolg van de telling:

Vanuit de basisregeling:

StiPP pensioen basisregeling m.i.v. 1 juli 2023

Vanuit de plusregeling:

Premies StiPP pensioen, blog Linda Bol, FlexNieuws oktober 2023

Dan is er ook nog een uitzondering:

StiPP pensioenregeling uitzondering m.i.v. 1 juli 2023

Het arbeidsverleden van de werknemer is dus van groot belang voor het vervolg van de pensioenregeling. Bij een pensioen controle komt het regelmatig voor dat de wekentelling niet correct is. Dit komt mede door het niet meenemen van het arbeidsverleden van deze werknemer.

Mocht de werknemer niet weten of er pensioen is opgebouwd, dan is het raadzaam om te verwijzen naar Mijn StiPP Pensioen of naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier kan de medewerker een overzicht downloaden en aan de werkgever geven. Dit voorkomt misstanden en naheffingen.

Wil je meer weten over het verschil tussen basis- en pluspensioen, de premies van 2023 en over wat er nog meer gaat veranderen? Lees dan hier de gehele blog op Flexnieuws.nl.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht