Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / BTW / Naheffing BTW en uitstel, waar moet u op letten.

Naheffing BTW en uitstel, waar moet u op letten.

Naheffing BTW en uitstel

Onlangs zijn de naheffingsaanslagen BTW verzonden. Heeft u uitstel aangevraagd of gaat u deze aanvragen, dan betaalt u de boete en heffingsrente niet.

Een niet betaalde aangifte voor loonheffingen of BTW wordt altijd beantwoord door de Belastingdienst met een naheffingsaanslag. Daarbij wordt automatisch ook een verzuimboete opgelegd en een renteheffing.

Doordat de bijzondere uitstelregeling in verband met de coronacrisis in werking is getreden, wordt er door de fiscus automatisch ook deze verzuimboete en renteheffing kwijtgescholden. Indien de onderneming tijdig bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd. Geldt dit voor u, dan hoeft u deze boete en renteheffing dus niet te betalen. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst.

Uitstel aanvragen tot 3 maanden

Vraagt de onderneming bijzonder uitstel aan, dan moet gekozen worden voor welke soorten belasting uitstel van betaling wordt aangevraagd. Let op: voor de gekozen belastingsoort (o.a. loonheffingen, BTW en Vennootschapsbelasting) krijgt u bij toekenning automatisch uitstel van betaling voor alle aangiftes die binnen de 3 maanden na toekenning gelden. Als u voor april 2020 uitstel voor de BTW en Loonheffingen aanvraagt en toegekend krijgt, dan geldt dit uitstel dus voor de loonheffingenperiode april, mei en juni. En voor de BTW voor april, mei en juni (of het tweede kwartaal). Wilt u hier geen gebruik van maken, dan kunt u de aangifte die ingediend is uiteraard ook gewoon betalen. Hier kunt u bij de belastingdienst online bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Uitstel aanvragen voor langer dan 3 maanden

Vraagt de onderneming bijzonder uitstel van betaling aan voor een periode langer dan 3 maanden, dan wordt als eerste gekeken of de totale achterstand voor alle belastingverplichtingen samen meer dan Euro 20.000 bedraagt. Indien dit het geval is, dan dient een derde persoon die niet in dienst is bij de onderneming een verklaring op te stellen. Deze verklaring gaat over de oorzaak van de betalingsachterstand. De oorzaak van het omzetverlies dient direct veroorzaakt te zijn door de coronacrisis. Daarnaast moet ook een liquiditeitsprognose overlegd te worden die samen ingediend moet worden met het uitstel van betaling voor langer dan 3 maanden. Hier vindt u meer over bijzonder uitstel aanvragen voor langer dan 3 maanden.

Belangrijk voor de praktijk

Wanneer uitstel van betaling is aangevraagd of tijdig zal worden aangevraagd en er wordt een naheffingsaanslag opgelegd voor deze periodes van uitstel. Dan wordt de verzuimboete en heffingsrente kwijtgescholden. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Wanneer korter dan 3 maanden uitstel van betaling wordt aangevraagd, dan geldt de toekenning hiertoe direct voor alle belastingaangiften voor de daaropvolgende 3 maanden.

Wanneer langer dan 3 maanden uitstel wordt aangevraagd, dan geldt een drempel van € 20.000 voor alle achterstanden. Vraagt u voor een hoger bedrag uitstel? Dan dient dit onderbouwd te worden door een derde en voorzien te zijn van een liquiditeitsprognose.

Bron: Belastingdienst Actueel

Plaats een bericht