Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Akkoord met verruiming 1 jaar termijn zelfstandigenverklaring in Tweede Kamer

Akkoord met verruiming 1 jaar termijn zelfstandigenverklaring in Tweede Kamer

zelfstandigenverklaring

Door de Tweede Kamer is er op 10 september 2019 een motie aangenomen waarin aandacht wordt gevraagd voor langdurige opdrachten, welke uitgevoerd worden door ZZP-ers, waarvan de looptijd langer kan zijn dan één jaar. Lees hier meer over de zelfstandigenverklaring.

Tijdens de behandeling van de Wet Arbeidsmarkt in Balans was het ontbreken van een duidelijk beleid voor ZZP-ers een zwaar punt. Minister Koolmees heeft aan zijn belofte voldaan om de voorstellen uit het regeerakkoord verder uit te werken en heeft drie maatregelen voorgesteld, waaronder de zelfstandigenverklaring.

Voorwaarden

Een zelfstandigenverklaring kan gebruikt worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Een uurtarief van minimaal €75,- per uur
  2.  De duur van de overeenkomst van opdracht is maximaal één jaar
  3. In de overeenkomst van opdracht dient opgenomen te zijn dat partijen niet de bedoeling hebben om een arbeidsovereenkomst aan te gaan
  4. De zelfstandigenverklaring door beide partijen ondertekent is
  5. De opdrachtnemer ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel.

Op 10 september 2019 is er door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin aandacht gevraagd wordt naar opdrachten, welke ZZP-ers uitvoeren, welke langer kunnen duren dan één jaar. De Raad voor Interim Management (RIM) heeft aangegeven tevreden te zijn met de aangenomen motie.

De praktijk

In de praktijk komt het regelmatig voor dat opdrachten voor interim-managers of projectmanagers langer doorlopen dan één jaar. Mede door de complexiteit van deze opdrachten. Dit geldt met name voor opdrachten welke gaan over grote reorganisaties, fusie begeleiding of infrastructurele projecten.

Johannes Arets (bestuurslid van de RIM) stelt in zijn reactie: “Veel grote veranderprojecten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van dit type zelfstandige professionals. Het gaat daarbij ook over een zeer kleine groep ten opzichte van het totaal aantal zzp’ers. Experts die zelf hebben gekozen voor dit vak en waarbij ook geen twijfel bestaat dat ze zelfstandig ondernemer zijn. De zorgen over een groeiend aantal kwetsbare zzp’ers speelt ook in het geheel niet voor deze groep.”

Het kabinet zal de komende maanden met meer uitgewerkte plannen komen voor de vernieuwing omtrent de ZZP-wetgeving.

Uiteraard houden wij stand van zaken voor u in de gaten.

Bron: Flexnieuws

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht