Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / ABU NBBU / Antidiscriminatiebeleid van de ABU & NBBU

Antidiscriminatiebeleid van de ABU & NBBU

Leden van de ABU en NBBU dienen een antidiscriminatiebeleid te hebben. Na aanleiding van een uitzending van Radar in 2018 hebben de ABU en de NBBU een antidiscriminatiebeleid opgesteld.

Vanaf 1 januari 2019 gaat men controleren of de onderneming een beleid heeft gericht op het voorkomen van discriminatie.

ABU controle

ABU leden dienen een beleid vast te stellen, in te voeren en te onderhouden gericht op het voorkomen van discriminatie. Het beleid ter voorkoming van discriminatie dient te voldoen aan de volgende eisen. Het beleid dient:

 • Door de directie te zijn vastgesteld;
 • Regelmatig getoetst en onderhouden te worden;
 • Bekend te zijn bij alle vaste medewerkers van het uitzendbureau (staff);
 • Actief ingevuld te worden door middel van een stappenplan of door een lijst met actiepunten om discriminatie tegen te gaan;
 • Een vast onderdeel uit te maken van de opleiding/inwerkprogramma van de vaste medewerker(s);
 • Een klachtenprocedure te bevatten voor zowel vaste medewerkers als uitzendkrachten.

Vanaf 1 januari 2019 zal dit tijdens de 3-jaarlijkse ABU controle door de inspectie instelling worden getoetst.

NBBU leden

Voor NBBU leden is er een model ontwikkeld ten behoeve van antidiscriminatie bij werving en selectie. In dit model legt men uit wat onder wat zij onder discriminatie verstaan. En hoe vaste medewerkers van de uitzendorganisatie dient te handelen. Tevens zijn ook de verantwoordelijkheden van de werkgever omschreven.

Tijdens de 3-jaarlijkse NBBU controle zal er getoetst worden door de inspectie instelling of de onderneming een beleid heeft opgesteld en of het beleid geïmplementeerd is en wordt onderhouden.

Het beleid dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

 • Wat wordt er verstaan onder discriminatie;
 • Wat is het standpunt van de onderneming ten opzichte van discriminatie / discriminerende verzoeken;
 • Wat verwacht men van de medewerkers hoe te handelen bij de confrontatie met discriminatie / discriminerende verzoeken en waar kan de medewerker terecht:
  1. voor overleg hoe met een specifieke situatie om te gaan;
  2. voor het melden indien beleid niet wordt nagekomen
  3. in geval van het bespreken van een vertrouwenskwestie
 • Wat zijn de verantwoordelijkheden van de werkgever.

Voor zowel ABU leden als NBBU leden zal er vanaf 1 januari 2019 tijdens de ABU- c.q. NBBU-cao controle gecontroleerd worden op het antidiscriminatiebeleid.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht