Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) wordt één jaar opgeschoven

De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) wordt één jaar opgeschoven

Toelatingsstelsel uitstel met 1 jaar

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt informatie over de uitvoeringstoets en de lagere regelgeving met betrekking tot de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). Ze geeft ook aan dat de invoering van het toelatingsstelsel later zal plaatsvinden dan oorspronkelijk gepland. De wet zal nu op 1 januari 2026 in werking treden, waarna de Arbeidsinspectie vanaf 1 januari 2027 kan handhaven. Dit betekent dat alle andere aspecten van het tijdschema, inclusief de deadlines voor het aanmelden voor overgangsrecht en het aanvragen van toelating voor overgangsrecht, ook met één jaar worden opgeschoven.

De Wtta is bedoeld om een belangrijke rol te spelen bij de aanpak van misstanden bij uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen.

Het is geruststellend om te weten dat het proces doorgaat. Een positief gevolg hiervan is dat een grotere groep bedrijven die het SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) willen behalen, hier nu gebruik van kan maken.

Uitleenbedrijven die op 30 juni 2026 al gecertificeerd zijn voor het SNA-keurmerk en in het SNA-register staan, kunnen bij hun eerste aanvraag voor toelating een actuele verklaring van registratie uit het SNA-register overleggen in plaats van een inspectierapport gebaseerd op het verplichte normenkader.

Wacht daarom ook niet te lang met het aanmelden bij de SNA. Bij vragen over het toelatingsstelsel of het SNA keurmerk kunt u contact met ons opnemen via contact@cicero.nl of via ons telefoonnummer +31(0)38 720 08 21.

Klik hier voor de Kamerbrief.

Bron: Rijksoverheid.nl

Plaats een bericht