Home / Bureau Cicero / KM rapportage 2023 en CO2-uitstoot verminderen

KM rapportage 2023 en CO2-uitstoot verminderen

CO2-uitstoot verminderen

Grote werkgever? Vanaf 2023 rapporteren van woon-werk en zakelijke kilometers

Om CO2-uitstoot te verminderen zijn grote werkgevers verplicht om vanaf 2023 de gegevens voor woon-werk en zakelijk verkeer aan te leveren. Met grote werkgever wordt bedoelt dat er 100 of meer werknemers zijn. Door het rapporteren van deze gegevens hoopt staatssecretaris Heijen dat ondernemingen bewust kiezen voor duurzame mobiliteit, zoals:

  • Thuiswerken
  • Met het openbaar vervoer naar het werk
  • Of met de fiets naar het werk

Staatssecretaris Heijen hoopt dat daarmee een reductie van 1 megatron CO2-uitstoot gerealiseerd wordt. Deze nieuwe regelgeving is onderdeel van het Klimaatakkoord.

KM rapportage 2023 en CO2-uitstoot verminderen- Proefperiode van 2 jaar

Gedurende twee jaar, vanaf 1 januari 2023, rapporteren grote werkgevers over het totaal van de door de werknemers gereden woon-werk en zakelijke kilometers, ook wel de werkgebonden personenmobiliteit genoemd. Deze periode geldt als een proefperiode. Voor de grote werkgevers is namelijk een gezamenlijk CO2-plafond vastgesteld. Daalt in de proefperiode de CO2 uitstoot voldoende dan blijft sprake van een gezamenlijk plafond. Neemt de CO2-reductie echter onvoldoende af dan kan, na de proefperiode zal een norm per onderneming worden opgelegd, waarin de Co2-uitstoot per reizigerskilometer wordt gemaximeerd. Deze norm is in het nieuwe wetsvoorstel opgenomen zodat deze snel in werking kan treden op het moment dat dat nodig blijkt.

Bij het opstellen van deze nieuwe regelgeving is rekening gehouden met de AVG. Werkgevers leveren uitsluitend het totaal aantal kilometers aan en geen gegevens per werknemer.

Op 19 april jl. heeft staatssecretaris Heijen het ontwerp van bovenstaande nieuwe wetgeving aangeboden aan de Tweede Kamer. Benieuwd naar de inhoud van de kamerbrief met bijlagen, deze vindt u hier.

Bron: www.salarisvanmorgen.nl

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht