Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / ABU NBBU / Update wijzigingen StiPP pensioen per 1 januari 2022

Update wijzigingen StiPP pensioen per 1 januari 2022

Update wijzigingen StiPP pensioen per 1 januari 2022

Belangrijke wijzigingen StiPP regeling en pensioengrondslag per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 zijn er grote veranderingen in de referteperiode (wachttijd totdat Stipp Basis regeling aanvangt) én de pensioengrondslag van het StiPP pensioen. Er is besloten om de referteperiode terug te brengen van 26 gewerkte weken naar 8 gewerkte weken. Daarnaast zal de grondslag waarover het StiPP Basis en Stipp Plus premie berekend wordt ingrijpend wijzigen. In december hebben wij een artikel geschreven waarin wij u hierover hebben geïnformeerd. Om een beter inzicht te krijgen vindt u hier een voorbeeld.

Voorbeeld wijzigingen StiPP pensioen

Op de website van StiPP hebben zij enkele voorbeeld situaties geschet en daarnaast ook een duidelijke uitleg welke regels gelden bij terugkeer in de sector. We hebben hieronder één voorbeeld overgenomen. Voor meer voorbeelden verwijzen wij u naar de website van StiPP.

In dit voorbeeld gaan wij ervanuit dat de werknemer vanaf indiensttreding elke week werkt. U mag voor de wijziging in de wachttijd aansluiten bij uw systematiek van week- en/of maandverloning. Dit betekent dat als u per maand verloont, week 1 op 1 januari 2022 begint. Als u per week/4 weken verloont, dan begint week 1 op 3 januari 2022.

Werknemer 1

Indienstdatumwoensdag 01-09-2021 (week 35 2021)
Aantal gewerkte weken per week 1 van 2022:18 weken
Start pensioenopbouw Basisregeling:week 1 2022
Start pensioenopbouw Plusregeling:week 1 2023

De werknemer start op een woensdag in week 35. Dan telt week 35 als eerst gewerkte week voor de wachttijd. In 2021 geldt een wachttijd voor de Basisregeling van 26 gewerkte weken. Dat aantal haalt deze werknemer niet in 2021. Vanaf week 1 van 2022 geldt een wachttijd van 8 gewerkte weken. Dat aantal heeft hij op dat moment ruim behaald. Deze werknemer gaat dus vanaf  week 1 in 2022 direct pensioen opbouwen in de Basisregeling. Indien u per maand verloont, gaat de werknemer per zaterdag 1 januari 2022 pensioen opbouwen in de Basisregeling. Indien u per week (of per vier weken) verloont, gaat de werknemer per maandag 3 januari pensioen opbouwen in de Basisregeling. Echter na 52 weken deelneming in de Basisregeling, gaat uw werknemer pensioen opbouwen in de Plusregeling.

Bron: www.stippensioen.nl

Plaats een bericht